Jag antar utmaningen att vara tobaksfri under min gymnasietid.
Personuppgifter
Personuppgifter
Skola
Skola
 

Samtycke till personuppgiftsbehandling
Genom att anta utmaningen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. Du har rätt att återkalla ditt samtycke och önskar du göra så ber vi dig ta kontakt med oss per mail: tobaksfriutmaning@regionkalmar.se.

Vad använder vi dina personuppgifter till? 
Du som har antagit utmaningen får ta del av våra nyhetsbrev, tävlingar och annat som förmedlas till dig via den e-post som du angett ovan. Vi för också viss statistik över hur antagningarna ser ut över länet, sorterat på årskurs och gymnasieskola. Syftet är att se trender och få insikter som kan bidra till utveckling av projektet.