Jag vill anmäla mig till remisskonferensen den 29 september.
  Det finns lediga platser
1. Jag vill anmäla mig till remisskonferensen den 29 september.
Under remisskonferensen finns tid för gruppsamtal där du kan välja två av de tio prioriterade områdena.
Välj de två områden du helst vill samtala om. Du kommer att kunna lämna skriftliga inspel på alla områden du har önskar, oavsett vilken grupp du deltar i.
2. Under remisskonferensen finns tid för gruppsamtal där du kan välja två av de tio prioriterade områdena.
Välj de två områden du helst vill samtala om. Du kommer att kunna lämna skriftliga inspel på alla områden du har önskar, oavsett vilken grupp du deltar i.
Första hand
Andra hand
Har du behov av tolk?
3. Har du behov av tolk?
Övrigt som vi behöver veta?
4. Övrigt som vi behöver veta?

GDPR

Vi följer GDPR när vi lagrar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Läs mer på https://www.regionorebrolan.se/personuppgifter