Boka din klass till Microsculpture vt 2021

| Förmiddag kl 9.30-11.00 alt eftermiddag kl 13.00-14.30


Jag vill boka följande datum
1/2 9.30-11.00   Det är tyvärr fullbokat
3/2 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
4/2 9.30-11.00   Det är tyvärr fullbokat
5/2 9:30-11:00   Det är tyvärr fullbokat
8/2 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
10/2 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
11/2 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
12/2 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
15/2 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
17/2 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
18/2 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
19/2 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
22/2 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
24/2 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
25/2 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
26/2 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
1/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
3/3 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
4/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
5/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
8/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
10/3 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
11/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
12/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
15/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
17/3 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
18/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
19/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
22/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
24/3 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
25/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
26/3 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
7/4 13.00-14.30 7/4 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
8/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
9/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
12/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
14/4 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
15/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
16/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
19/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
21/4 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
22/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
23/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
26/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
28/4 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
29/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
30/4 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
3/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
5/5 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
6/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
7/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
10/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
12/5 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
17/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
19/5 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
20/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
21/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
24/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
26/5 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
27/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
28/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
31/5 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
2/6 13.00-14.30   Det är tyvärr fullbokat
3/6 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
4/6 9:30- 11:00   Det är tyvärr fullbokat
Jag vill boka följande datum *
 
Anmäld i Maker tour- Mot nya höjder (OBS för ej anmälda klasser står skolan själva för transportkostnader)
Anmäld i Maker tour- Mot nya höjder (OBS för ej anmälda klasser står skolan själva för transportkostnader) *
 
Övrigt
Övrigt