Välj tid för byggdialog:
2021-10-04 kl 09:30 Företagspresentation, Drottninggatan 45. lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-10-18 kl 09:30 Företagspresentation, Drottninggatan 45. lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-11-01 kl 09:30 Företagspresentation, Drottninggatan 45. lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-11-15 kl 09:30 Företagspresentation, Drottninggatan 45. lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-11-29 kl 09:30 Företagspresentation, Drottninggatan 45. lokal Gaturummet   Det är tyvärr fullbokat
2021-12-13 kl 09:30 Företagspresentation, Drottninggatan 45. lokal Gaturummet   Det finns 1 lediga platser
2022-01-24 kl 09:30 Företagspresentation, Ebbepark/Digitalt   Det finns 1 lediga platser
2022-02-07 kl 09:30 Företagspresentation, Ebbepark/Digitalt   Det finns 1 lediga platser
2022-02-21 kl 09:30 Företagspresentation, Ebbepark/Digitalt   Det finns 1 lediga platser
2022-03-07 kl 09:30 Företagspresentation, Ebbepark/digitalt   Det finns 1 lediga platser
2022-03-21 kl 09:30 Företagspresentation, Ebbepark/Digitalt   Det finns 1 lediga platser
2022-04-04 kl 09:30 Företagspresentation, Ebbepark/Digitalt   Det finns 1 lediga platser
2022-05-02 kl 09:30 Företagspresentation, Ebbepark/Digitalt   Det finns 1 lediga platser
2022-05-16 kl 09:30 Företagspresentation, Ebbepark/Digitalt   Det finns 1 lediga platser
2022-06-13 kl 09:30 Företagspresentation, Ebbepark/Digitalt   Det finns 1 lediga platser
Välj tid för byggdialog: *
Beskriv kortfattat företaget och dess idéer:
Beskriv kortfattat företaget och dess idéer:
Välj mötesform
Välj mötesform *
Eventuell områdes-/fastighetsbeteckning:
Eventuell områdes-/fastighetsbeteckning:
Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter:

Byggdialog-Företagspresentation - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.
.