Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
BAM Bättre Arbetsmiljö - Pris: 6 900 kr inkl kurslitteratur (exkl moms)
Att ha god kännedom om arbetsmiljöfrågor är viktigt för dig som är arbetsledare eller chef. ClaraHälsan erbjuder en tvådagarsutbildning med syfte att ge deltagarna kunskap inom området arbetsmiljö och stimulera till god samverkan i arbetsmiljöfrågor.
Kurstillfälle 1: heldagar 21/9 och 28/9   Det finns 15 lediga platser
Kurstillfälle 2: heldagar 16/11 och 23/11   Det finns 5 lediga platser
BAM Bättre Arbetsmiljö - Pris: 6 900 kr inkl kurslitteratur (exkl moms)
Att ha god kännedom om arbetsmiljöfrågor är viktigt för dig som är arbetsledare eller chef. ClaraHälsan erbjuder en tvådagarsutbildning med syfte att ge deltagarna kunskap inom området arbetsmiljö och stimulera till god samverkan i arbetsmiljöfrågor.
HLR Hjärt- och lungräddning - Pris: 950 kr (exkl moms)
Genom att låta personalen få utbildning i HLR får de både praktiska och teoretiska kunskap om hjärt/lungräddning och luftvägsstopp. Något som definitivt kan vara avgörande för om man vågar ingripa i en krissituation.
Kurstillfälle 1: torsdag 20/9 (kl.13.30-16.00)   Det finns 12 lediga platser
Kurstillfälle 2: fredag 16/11 (kl. 09.30-12.00)   Det finns 8 lediga platser
HLR Hjärt- och lungräddning - Pris: 950 kr (exkl moms)
Genom att låta personalen få utbildning i HLR får de både praktiska och teoretiska kunskap om hjärt/lungräddning och luftvägsstopp. Något som definitivt kan vara avgörande för om man vågar ingripa i en krissituation.
Gruppbaserad stresshantering - Pris: 4 900 kr inkl. fika (exkl moms)
Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.
Kurstillfälle 1: 29/8 (kl. 09.30-12.00), 12/9, 26/9 och 10/10 (kl. 08.30-12.00)   Det finns 10 lediga platser
Kurstillfälle 2: 14/11 (kl 14.00-16.30), 28/11, 5/12, 19/12 (kl. 13.00-16.30).   Det finns 2 lediga platser
Gruppbaserad stresshantering - Pris: 4 900 kr inkl. fika (exkl moms)
Kursen vänder sig till dig som vill få verktyg för att hantera och förebygga stress i vardagen. Deltagarna får även verktyg att bli tydligare för sig själv med sina livsprioriteringar.
Ledarskapsutbildning UL, Utvecklande ledarskap - Pris: 18 500 kr inkl. kursmaterial, fika och måltider (exkl moms)
För de chefer som har ett direkt ledarskap i linjen och som har varit chef i minst ett halvår. Kursen lär dig hur du genom ditt ledarskap kan utveckla medarbetarna och nå högre effektivitet i organisationen.
Datum: Heldagar 5-7 mars 2019, uppföljning 28 maj 2019   Det finns 10 lediga platser
Ledarskapsutbildning UL, Utvecklande ledarskap - Pris: 18 500 kr inkl. kursmaterial, fika och måltider (exkl moms)
För de chefer som har ett direkt ledarskap i linjen och som har varit chef i minst ett halvår. Kursen lär dig hur du genom ditt ledarskap kan utveckla medarbetarna och nå högre effektivitet i organisationen.
Mindfulness - Pris: 3 950 kr (exkl moms)
Mindfulnessträning utvecklar individens förmåga att vara medveten, uppmärksam och medkännande vilket bland annat leder till minskad stress och oro samt till ökad koncentrationsförmåga och livskvalitet. Effekterna är väl belagda i forskning.
5 tillfällen Datum: 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 och 21/11 (kl. 15.00-17.00)   Det finns 10 lediga platser
Mindfulness - Pris: 3 950 kr (exkl moms)
Mindfulnessträning utvecklar individens förmåga att vara medveten, uppmärksam och medkännande vilket bland annat leder till minskad stress och oro samt till ökad koncentrationsförmåga och livskvalitet. Effekterna är väl belagda i forskning.
MediYoga - Pris: 2 950 kr (exkl moms)
Yogan är till för att träna på att vara närvarande i nuet. Man går ner i varv genom olika andnings- och rörelseövningar samt genom meditation. MediYoga har visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för att hantera och minska stress.
8 tillfällen Datum: Ännu ej fastställt   Det finns 10 lediga platser
MediYoga - Pris: 2 950 kr (exkl moms)
Yogan är till för att träna på att vara närvarande i nuet. Man går ner i varv genom olika andnings- och rörelseövningar samt genom meditation. MediYoga har visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för att hantera och minska stress.
Sömnskola - Pris: 4 500 kr (exkl moms)
Sömnbrist är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle som bland annat försämrar prestationsförmågan och ökar olycksfallsriskerna, både i trafiken och på arbetsplatsen. Sömnbrist ökar även risken för viktuppgång, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar.
5 tillfällen + inledande individuellt möte och avslutande telefonuppföljning Datum: 9/10, 23/10 (kl. 14.30-16.30), 6/11, 20/11 och 4/12 (kl. 14.30-16.00)   Det finns 10 lediga platser
Sömnskola - Pris: 4 500 kr (exkl moms)
Sömnbrist är ett stort hälsoproblem i dagens samhälle som bland annat försämrar prestationsförmågan och ökar olycksfallsriskerna, både i trafiken och på arbetsplatsen. Sömnbrist ökar även risken för viktuppgång, diabetes och hjärt-/kärlsjukdomar.
Chefsutbildning alkohol och droger - Pris: 1 995 kr inkl. fika (exkl moms)
Riskbruk av alkohol kan leda till problem som är svåra att hantera. Det kan också leda till betydande merkostnader, både för dig som arbetsgivare och för personen som lider av problemet.
Datum: Intresseanmälan.   Det finns 10 lediga platser
Chefsutbildning alkohol och droger - Pris: 1 995 kr inkl. fika (exkl moms)
Riskbruk av alkohol kan leda till problem som är svåra att hantera. Det kan också leda till betydande merkostnader, både för dig som arbetsgivare och för personen som lider av problemet.
Rök- och snusstopp - Pris: 3 950 kr (exkl moms)
Arbetsgivarens merkostnad för en rökare är drygt en extra månadslön per år. ClaraHälsan erbjuder ett vetenskapligt beprövat koncept för nikotinavvänjning där mer än 60% lyckas att bli rök- och snusfria.
8 tillfällen Datum: januari 2018, datum ännu ej fastställda   Det finns 12 lediga platser
Rök- och snusstopp - Pris: 3 950 kr (exkl moms)
Arbetsgivarens merkostnad för en rökare är drygt en extra månadslön per år. ClaraHälsan erbjuder ett vetenskapligt beprövat koncept för nikotinavvänjning där mer än 60% lyckas att bli rök- och snusfria.