Prenumerera på AIO Nytt!

I AIO Nytt får du information om vad som händer i Art Inside Out, institutionen för konstnärliga residens i Halland. 

Följ också gärna Art Inside Out i sociala medier och fördjupa dig i AIO Journal, vår publicerings- och utställningsplattform www.artinsideout.se

Jag vill prenumerera på AIO Nytt:
Jag vill prenumerera på AIO Nytt:

Samtycke för behandling av personuppgifter

När du anmäler dig som prenumerant på AIO Nytt kommer Region Halland att behandla de personuppgifter som du lämnat i detta formulär.

Laglig grund för behandlingen är ditt samtycke och ändamålet är att skicka nyheter, inbjudningar och information om Art Inside Out till dig. Personuppgifterna hanteras av de personer anställda i Region Halland som arbetar med Art Inside Out.

Personuppgifterna sparas tillsvidare. Du har rätt till registerutdrag, rättelse, radering, begränsning och till att invända mot behandlingen, samt till att återkalla samtycket. Du har också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är driftnämnd Kultur och skola, Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad, tel (vx) 035-13 48 00. Dataskyddsombudet kan kontaktas via e-post: dataskyddsforordningen@regionhalland.se

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter, som jag lämnat i detta formulär.
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter, som jag lämnat i detta formulär.