Anmäl dig till Swedacs nyhetsbrev

Samtycke för nyhetsbrev
Genom att anmäla dig till prenumeration på Swedacs nyhetsbrev samtycker du till att Swedac behandlar dina personuppgifter.

Vi har fått dina uppgifter från dig och den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke.

Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka det. Detta gör du i så fall genom att kontakta registrator@swedac.se. Dina uppgifter kommer att sparas tills du återkallar ditt samtycke.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, din e-postadress och organisation. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka ut rätt nyhetsbrev till dig.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med behöriga medarbetare på Swedac samt de personuppgiftsbiträden (kommunikationsbyrå och systemleverantör) vi använder för att kunna utföra våra tjänster.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@swedac.se om du har frågor kring behandlingen. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Anmälan till Swedacs nyhetsbrev