Den går inte längre att anmäla sig till denna anhöriggrupp. Vill du ställa dig i väntelista vänligen kontakta Mikael Nylander på Mikael.Nylander@danderyd.se.