Anmälan till Den interaktiva scenen

VIAkub Halland bjuder in till ett kurspaket med tre träffar som sker på plats i Varberg på Impact house. Delta gärna alla tre dagar - den första dagen läggs grunden, men sen kan du välja om du vill delta alla tre dagar eller bara en av workshopdagarna.

I detta lärandepaket så arbetar vi tillsammans med Makey Makey, en elektronisk plattform, som gör det enkelt att skapa interaktiva, fysiska gränssnitt. Dessa kopplar vi sedan till andra program, och skapar våra egna ljud- och ljus-maskiner.

  • 4 okt kl. 10–16 (introduktion och föreläsningar)
  • 5 okt kl. 10-16 (valbar workshopdag)
  • 6 okt kl. 10-16 (valbar workshopdag)

Kurspaketet riktar sig till små och medelstora företag (1-249 anställda) i Halland inom branscherna kultur, utbildning och besöksnäring. Även organisationer och UF-företag i dessa branscher är välkomna.

Kurspaketet arrangeras av projektet VIAkub Halland i företagsstärkande syfte, det är kostnadsfritt för alla deltagare och omfattas av ett EU-stöd.

OBS! Klicka på "Skicka" längst ner på sidan, när du är klar, för att anmälan ska registreras!

Anmälan till Den interaktiva scenen
Anmälan till Den interaktiva scenen
Vi är verksamma inom:
Vi är verksamma inom: *
Kontaktperson
Kontaktperson

Efter anmälan skickar vi ut ett intyg om deltagande i ett projekt med EU-stöd. Det ska skrivas under av behörig företrädare för företaget och vara VIAkub Halland tillhanda innan aktiviteten startar.

Utöver den första introduktionsdagen 4 oktober deltar jag/vi även:
Utöver den första introduktionsdagen 4 oktober deltar jag/vi även:
Från vårt företag deltar följande personer
  Det finns 8 lediga platser
Från vårt företag deltar följande personer

Du som fyller i anmälan ska ha informerat samtliga deltagare om att du anmäler dem med namn och e-postadress.

Ange antal personer:

Hantering av personuppgifter

Vi använder dina kontaktuppgifter för att hantera din anmälan. Läs om hur Region Halland hanterar personuppgifter www.regionhalland.se/dataskydd