För Linköping mot en hållbar framtid

Välkommen till en workshopserie om vår globala värld med ett lokalt perspektiv! Träffarna kommer att omfatta kreativa möten med utgångspunkt från de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Under 2015 beslutade FN:s medlemsstater tillsammans att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Allt detta samlades under 17 globala mål och Agenda 2030. Under 2018 antog Linköpings kommun en hållbarhetspolicy där kommunen ställer sig bakom de globala målen.

Nu träffas vi för att gemensamt lära om hur vi kan ta Linköping mot en hållbar framtid. Träffarna består både av kunskapsinhämtning och att dela med sig av sitt perspektiv. De globala målen kommer att vara en röd tråd hela vägen. Träffarna kommer att innehålla föreläsningar och olika workshops – och utgöra en katalysator för nya samarbeten.

Anmäl dig längst ned i formuläret för att garantera din plats - antalet platser är begränsade. Vi bjuder på vegetarisk burgare!

När: Torsdagar, 26 sep Social hållbarhet, 10 okt Ekologisk hållbarhet och den 24 okt Ekonomisk hållbarhet.
Tid: Kl. 18-20
Plats: Skylten (Södra Oskarsgatan 3A)

Workshopserien arrangeras i samarbete mellan Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Naturskyddsföreningen, Science park Mjärdevi och Linköpings kommun.

För frågor kontakta nicklas.also@linkoping.se

 

TILLFÄLLE
26 sep. Tema: Social hållbarhet   Det är tyvärr fullbokat
10 okt. Tema: Ekologisk hållbarhet   Det är tyvärr fullbokat
24 okt. Tema: Ekonomisk hållbarhet   Det är tyvärr fullbokat
TILLFÄLLE

Anmäl dig här. Kryssa för de tillfällen du önskar gå. Du kan anmäla dig till alla träffarna på en gång, eller till en träff i taget. Anmälan senast en vecka före respektive träff.

 

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Fyll också i ditt namn och e-postadress nedan. 

För dig som vill fortsätta engagera dig och diskutera hållbarhet efter träffarna fyll gärna i några nyckelord kring dina intresseområden inom hållbarhet samt godkänn detta enligt GDPR. Godkännandet innebär att dina kontaktuppgifter och intresseområden samlas i en deltagarlista och lämnas till de mötesdeltagare som tagit del av workshopserien (endast till de deltagare som väljer att själva vara med på listan).
För dig som vill fortsätta engagera dig och diskutera hållbarhet efter träffarna fyll gärna i några nyckelord kring dina intresseområden inom hållbarhet samt godkänn detta enligt GDPR.

Godkännandet innebär att dina kontaktuppgifter och intresseområden samlas i en deltagarlista och lämnas till de mötesdeltagare som tagit del av workshopserien (endast till de deltagare som väljer att själva vara med på listan). *
Intresseområden:
Intresseområden: