Välkommen att skicka in ditt abstrakt med fokus på "Goda exempel"  
 
 
 
Titel på ditt abstrakt:
Titel på ditt abstrakt:
Konferensen fokuserar på flera olika teman och ditt arbete bör passa in under ett eller flera av dessa. Kryssa i till vilket tema ditt abstrakt hör:
Konferensen fokuserar på flera olika teman och ditt arbete bör passa in under ett eller flera av dessa.

Kryssa i till vilket tema ditt abstrakt hör: *
Kan du/ni tänka er en muntlig presentation?
Kan du/ni tänka er en muntlig presentation? *
Kontaktperson
Kontaktperson
Ansökan med bilder och/eller diagram
Om din ansökan innehåller bilder och/eller diagram vänligen fyll i detta formulär samt texten. Markera nedanstående alternativ och sänd sedan den kompletta presentationen via e-post till: ellen.bergbom@vgregion.se
Ansökan med bilder och/eller diagram
Om din ansökan innehåller bilder och/eller diagram vänligen fyll i detta formulär samt texten. Markera nedanstående alternativ och sänd sedan den kompletta presentationen via e-post till: ellen.bergbom@vgregion.se
Beskrivning av abstrakt: Texten skall vara på svenska och innehålla max 2000 tecken. -  Beskriv er arbetsplats -  Vad har ni för mål med den palliativa    vården -  Hur har ni arbetat för att förbättra den    palliativa vården -  Vad har förbättrats -  Vad har förbättringen betytt
Beskrivning av abstrakt:

Texten skall vara på svenska och innehålla max 2000 tecken.

-  Beskriv er arbetsplats
-  Vad har ni för mål med den palliativa
   vården
-  Hur har ni arbetat för att förbättra den
   palliativa vården
-  Vad har förbättrats
-  Vad har förbättringen betytt

Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn
Namn