Logotyp

Välkommen att lämna synpunkter på vår verksamhet

Det enklaste och snabbaste sättet att framföra synpunkter och klagomål är direkt till den det berör t.ex. lärare, mentor, lots, rektor eller annan personal på skolan. Kontaktuppgifter till dessa personer hittar du på skolornas hemsidor.

Om du inte anser dig fått önskad hjälp eller förståelse vid sådan kontakt, eller om problemet är av allvarlig art, ska du kontakta huvudmannen. När du skickar en fråga via webbformuläret registreras dina synpunkter/klagomål som en allmän handling. Allmänna handlingar har allmänheten och massmedierna rätt att läsa enligt offentlighetsprincipen.

Kalmarsunds gymnasieförbunds kvalitet- och verksamhetsutvecklare tar emot och handlägger dina synpunkter.

Fält markerade med * måste fyllas i.

Jag vill lämna ...
1. Jag vill lämna ... *
Beskriv orsaken till dina synpunkter/ditt klagomål och gärna lite om bakgrunden
2. Beskriv orsaken till dina synpunkter/ditt klagomål och gärna lite om bakgrunden
Min synpunkt gäller skola/verksamhet
3. Min synpunkt gäller skola/verksamhet *
Jag vill ha återkoppling via ...
4. Jag vill ha återkoppling via ... *
Mina kontaktuppgifter
Det är frivilligt att ange uppgifter här, men vill du få en återkoppling så måste du fylla i på minst en av raderna. Vill du få en kopia på dina synpunkter per e-post per automatik måste du ange din epostadress. Du kan även få ditt ifyllda formulär utskrivet när allt är ifyllt.
5. Mina kontaktuppgifter
Det är frivilligt att ange uppgifter här, men vill du få en återkoppling så måste du fylla i på minst en av raderna. Vill du få en kopia på dina synpunkter per e-post per automatik måste du ange din epostadress. Du kan även få ditt ifyllda formulär utskrivet när allt är ifyllt.
Jag är (frivillig uppgift)
6. Jag är (frivillig uppgift)

Du kan alltid gå tillbaka till föregående fråga med pilknappen nedan.

Enkäten är öppen 30/07/2015 -