Vägledning till god styrelsesed.
Vägledning till god styrelsesed.

”Vägledning till god styrelsesed”, som togs fram av StyrelseAkademien 2003 och sedan har reviderats fyra gånger, utgör fundamentet för alla våra utbildningar. Ett oumbärligt rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i mindre och medelstora, onoterade bolag. Kontakta info@styrelseakademien.se för beställningar.

Information

Pris: 236 kr ex moms

Medlemspris 178 kr ex moms.

Frakt tillkommer.

 

 

 

 

 

 
Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse
Valberedningen – nyckeln till en bra styrelse

”Valberedningen – Nyckeln till en bra styrelse” är en handbok som syftar till att höja kvaliteten på valberedningsarbetet. Boken är mycket konkret, med enkla och tydliga anvisningar om hur valberedningen ska arbeta för att snabbt uppnå praktiska resultat. Författare: Rune Brandinger. Kontakta info@styrelseakademien.se för beställningar.

Information

Ordinarie pris 260 kronor ex moms.

Medlemspris 212 kronor ex moms.

Frakt tillkommer.

 

 
StyrelseAkademien 1991-2011 - Svensk bolagsstyrning – framväxt och framtid
StyrelseAkademien 1991-2011 - Svensk bolagsstyrning – framväxt och framtid

”Svensk bolagsstyrning – Framväxt och framtid” är den första bok som på ett pedagogiskt sätt analyserar framväxten av en modern bolagsstyrning i Sverige. Boken, som togs fram till StyrelseAkademiens 20-årsjubileum 2011, beskriver hur företagskriser, ägarkriser och flera finanskriser, samt hotet om att bli omsprungen av den internationella utvecklingen, tvingat börsens styrelser till nya och mer professionella arbetssätt under de senaste 20 åren. II

Information

Ordinarie pris 260 kr ex moms.

Medlemspris 94 kr ex moms.

Frakt tillkommer.

 

 
Ordförandeklubba
Ordförandeklubba
Tanken är att ordförandeklubban ska stimulera till nytänkande, ansvarstagande och hållbara beslut som ökar ditt företags konkurrenskraft. Samtidigt pryder den sin plats i styrelserummet, i ny och tidsenlig design. Klubban levereras med eller utan företagslogotyp, enligt önskemål. Design: Jonas Hansson.

1000 kr ex moms

Medlemspris 800 kr ex moms.

Beställ även en skylt till ordförandeklubban med din egen företagslogotyp för 560 kr ex moms. För att beställa en separat skylt, kontakta info@styrelseakademien.se.

Frakt tillkommer.

 

 

Alla priser är exklusive moms!