2022-02-01 Specialpedagogik 2 (100 gp)

För anmälan: Fyll i uppgifterna nedan och klicka på "Skicka"!

Frågor om dagen kan ställas till
Mia Grauers, e-post: maria.grauers@stockholm.se

Jag har läst förutsättningarna för anmälan och är införstådd med att arbetsplatsen står för kurskostnaden som är 4 000 kr/kursplats.
Jag har läst förutsättningarna för anmälan och är införstådd med att arbetsplatsen står för kurskostnaden som är 4 000 kr/kursplats. *

Forum Carpe - 2022-01-02 Specialpedagogik 2 (100 gp) Anmälan kan göras mellan 08/10/2021 och 12/01/2022.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.