Digital föreläsning om solceller för dig som bor i flerbostadshus

Välkommen till vår digitala föreläsning om solceller för dig som bor i flerbostadshus. Du får lära dig allt om hur det går till att installera solpaneler − från idé till färdig solanläggning. Dagens föreläsare Lars Andrén från Drivkraft har 30 års erfarenhet inom förnybar energi, energieffektivt byggande och solenergi.

När: Onsdag 19 maj 2021
Tid: 18.30-19.45
Plats: På webben
Föreläsare: Lars Andrén från Drivkraft
Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till dig som bor i flerbostadshus

Program

18.30-19.15 Praktisk information

  • Byggnadens förutsättningar
  • Ekonomi
  • Hur du bedömer en offert
  • Solkartan

19.15-19.45 Frågestund

Personuppgifter
För- och efternamn
För- och efternamn
E-postadress
E-postadress
Kommun du bor i
Kommun du bor i *
 
Var fick du information om webbinariet "Fixa solpanel"?
Var fick du information om webbinariet "Fixa solpanel"? *
Hur många personer kommer lyssna på föreläsningen på samma dator?
Hur många personer kommer lyssna på föreläsningen på samma dator? *
 

Information om behandling av personuppgifter

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från Stockholmsområdets 26 kommuner. Varje kommuns ansvarig nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter behandlas för att kunna genomföra och utvärdera seminariet. Eftersom rådgivningen bygger på ett samarbete mellan kommunerna kan dina uppgifter komma att delas mellan ansvariga nämnder i syfte att administrera och genomföra utvärderingen. Uppgifterna kommer dock bara att användas för angivet ändamål.

Mer information om behandling av personuppgifter och dina rättigheter kan lämnas av varje ansvarig nämnd inom energi- och klimatrådgivningen. Kontaktuppgifter till dessa finns på följande hemsida: https://energiradgivningen.se/kommuninfo.