Anmäla tävlande till regional deltävling 7 april 2022

Skolor som vill vara med och tävla anmäler en elev eller yrkesverksam tidigare elev till en deltävling. Anmälan görs till den av de tre deltävlingar som passar bäst. Antalet tävlande per deltävling är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Det finns plats för fem tävlande vid varje deltävling. Om den deltävling du täkt anmäla till är full får du ett meddelande om det och kan välja en annan deltävling.  

Förutsättningar för att tävla

De som tävlar ska gå tredje året på Vård- och omsorgsprogrammet, vuxenutbildningen eller vara yrkesverksamma inom vård och omsorg och ha fullföljt Vård- och omsorgsprogrammet. Tävlande får inte vara äldre än 21 år under 2022 på grund av åldersgränser på internationell nivå. Den som är yrkesverksam anmälas av sin tidigare skola.

Tävlande ska ha godkänt i samtliga avslutade kurser alternativt yrkesexamen, vilket är en förutsättning för att få tävla i SM. Om kravet inte uppfyllts går SM-platsen till den som är bäst placerad i turordning i samma deltävling. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tävla.