Ange mejladress:
Ange mejladress:
Vill du vara medlem i Alstersälvens vattenråd?
Vill du vara medlem i Alstersälvens vattenråd?
Om du som medlem representerar en organisation eller förening, ange vilken:
Om du som medlem representerar en organisation eller förening, ange vilken:
Godkänner du att Alstersälvens vattenråd lagrar personuppgifter som lämnas till vattenrådet? (Bland annat sparas en lista med mejladress för att nå ut till medlemmar)
Godkänner du att Alstersälvens vattenråd lagrar personuppgifter som lämnas till vattenrådet? (Bland annat sparas en lista med mejladress för att nå ut till medlemmar)
Vilken av följande mejllista till du ha tillgång till?
Vilken av följande mejllista till du ha tillgång till?