Intresserad av att arbeta som timvikare? 

Här anmäler du ditt intresse för att arbeta som timvikarie inom vård, skola, kök och lokalvård. 

Din ansökan skickas vidare till berörd chef vid eventuellt rekryteringsbehov.

Namn
Namn
Adress
Adress
Personnummer
Personnummer
Telefonnummer
Telefonnummer
E-postadress
E-postadress
Utbildning
Utbildning
Körkort
Körkort
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet?
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet?
Vad har du för sysselsättning idag?
Vad har du för sysselsättning idag?
Referenser:
Referenser:
Jag vill jobba inom:
Jag vill jobba inom:
Vilken arbetstid arbetar du helst?
Vilken arbetstid arbetar du helst?
Övrigt
Övrigt

Information om behandling av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt/ert ärende. I detta fall behandlar vi personuppgifterna med stöd av allmänt intresse. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig/er delas med aktuella förvaltningar (beroende på inom vilket yrke du önskar arbeta) och med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen sköter ditt/ert ärende. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du/ni kontaktar Ulf Starefeldt, ulf.starefeldt@arvidsjaur.se om du/ni vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du/ni kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig/er till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.

Välj fil att bifoga (1):
Välj fil att bifoga (2):
Tillåtna filtyper: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, gif, bmp, tif, pdf, png, wav, mp3, m4a