Denna enkät är slutförd.

Forum Carpe - 2021-11-30 Om ME/CFS – för handläggare Anmälan kan göras mellan 18/05/2021 och 17/11/2021.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.