Socialförvaltningen

Här nedan kan du fylla i det barn samt eventuella syskon som du vill intresseanmälan till våra stödgrupper för barn efter föräldrars separation. Observera att denna intresseanmälan inte är en garanti för plats i gruppen.
Barn 1 Namn:
Barn 1 Namn:
Barn 1 Födelseår och månad:
Barn 1 Födelseår och månad:
Barn 2 Namn:
Barn 2 Namn:
Barn 2 Födelseår och månad:
Barn 2 Födelseår och månad:
Barn 3 Namn:
Barn 3 Namn:
Barn 3 Födelseår och månad:
Barn 3 Födelseår och månad:
Föräldrars kontaktuppgifter. Observera att en förälder måste vara skriven i Stockholms Stad!
Förälder 1 Namn:
Förälder 1 Namn:
Är vårdnadshavare
Är vårdnadshavare
Förälder 1 Gatuadress, postnummer och ort:
Förälder 1 Gatuadress, postnummer och ort:
Förälder 1 Mobiltelefon:
Förälder 1 Mobiltelefon:
Förälder 1 E-post:
Förälder 1 E-post:
Förälder 2 Namn:
Förälder 2 Namn:
Är vårdnadshavare
Är vårdnadshavare
Förälder 2 Gatuadress, postnummer och ort:
Förälder 2 Gatuadress, postnummer och ort:
Förälder 2 Mobiltelefon:
Förälder 2 Mobiltelefon:
Förälder 2 E-post:
Förälder 2 E-post:
Information som är bra för oss gruppledare att känna till.
Barnets föräldrar är separerade sedan (år, mån):
Barnets föräldrar är separerade sedan (år, mån):
Barnets boendeform:
Barnets boendeform:
Pågående vårdnadstvist:
Pågående vårdnadstvist:
Allergier hos barnet (ange vilken allergi och vilket barn det rör om du anmält flera barn):
Allergier hos barnet (ange vilken allergi och vilket barn det rör om du anmält flera barn):
Diagnos hos barnet (ange vilken diagos och vilket barn om du anmält flera barn):
Diagnos hos barnet (ange vilken diagos och vilket barn om du anmält flera barn):
Jag fick information om stödgruppen via:
Jag fick information om stödgruppen via:
Tack för dina svar!