Hälsopedagogik, start 2021-04-01

För anmälan: Fyll i uppgifterna nedan och klicka på "Skicka"!

Frågor om dagen kan ställas till
Mia Grauers 
maria.grauers@stockholm.se 08- 508 25 437

Jag har läst förutsättningarna för anmälan och är införstådd med att arbetsplatsen står för kurskostnaden som är 4 000 kr/kursplats.
Jag har läst förutsättningarna för anmälan och är införstådd med att arbetsplatsen står för kurskostnaden som är 4 000 kr/kursplats. *

Forum Carpe - 2021-04-01 Hälsopedgogik (100 gp) Anmälan kan göras mellan 13/10/2020 och 06/03/2021.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.