Workshop med Kikora
- ett digitalt läromedel i matematik för åk 7-gy/vux

Välkommen tisdag 26 februari till genomgång av och workshop i Kikora, ett digitalt läromedel som Älmhults kommun och övriga kommuner i Kronoberg har tillgång till via AV-media. 

"Kikora är ett digitalt läromedel i matematik för högstadiet och gymnasiet. Läromedlet ger återkoppling genom hela uträkningen oavsett metod. Läraren kan skapa elevgrupper, individanpassa undervisningen och testa elevernas kunskaper. Kikora har även en  tvåspråksmodul - Kikora+. Till varje språk finns en ordbok med matematiska begrepp. Det finns fortbildningsvideor för lärare om andra kulturers sätt att räkna matte."
www.kikora.se 

Inbjuden är du som är lärare i matematik i högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildning.
Du kan anmäla dig nedan  till två tillfällen 26 feb kl 14:40-16:00 eller 16:30-18:00

Workshopledare är Peter Skog på Kikora

Anmäl dig senast 21 februari.

Kontakt och frågor:
Peter Lundström
peter.lundstrom@almhult.se
073-422 19 45

Ditt namn
Ditt namn
Skola/arbetsplats
Skola/arbetsplats
E-post
E-post
Anmäler mig till följande workshop
Anmäler mig till följande workshop
Övriga frågor och önskemål
Övriga frågor och önskemål
Läs mer här hur Älmhults kommun hanterar personuppgifter, enligt GDPR
www.almhult.se/gdpr