Här anmäler du dig till webbgenomgångarna som vi genomför efter GIT-releasen.

Inloggningsuppgifter skickas ut dagen före kurstillfälle via mail. Anmälningstiden går ut 2 dagar före utbildningstillfälle.

Med vänliga hälsningar

Christoffer Hedlund
GIT-Supporter

christoffer.hedlund@golf.se