Här anmäler du dig till webbgenomgången efter GIT-releasen 29 mars.

Inloggningsuppgifter skickas ut dagen före kurstillfälle via mail. Anmälningstiden går ut 2 dagar före utbildningstillfälle.

Med vänliga hälsningar

Christoffer Hedlund
GIT-Supporter

christoffer.hedlund@golf.se