Hej och välkommen till anmälan för företagslotsen!

Här kan du som företagare i Laholms kommun anmäla intresse för ett lotsmöte inför en om- till- eller nybyggnation, eller annan utveckling av din verksamhet som innebär kontakter med mer än en myndighet. Skicka in formuläret inklusive en kort beskrivning av vad du vill göra.
T ex bygga ut, öppna restaurang, flytta verksamheten till nya lokaler.

Efter anmälan får du ev kompletterande frågor från oss. När vi fått in de svar vi behöver för att kunna förbereda ditt ärende får du en tid till ett lotsmöte.

Kontaktuppgifter
1. Kontaktuppgifter
Vad vill du göra?
2. Vad vill du göra? *
Beskriv din verksamhet, Vad ska du göra? Tillverka något, erbjuda mat och dryck, ha alkoholservering, hantera olja, gasol, lack, färg
3. Beskriv din verksamhet, Vad ska du göra? Tillverka något, erbjuda mat och dryck, ha alkoholservering, hantera olja, gasol, lack, färg
Är det en permanent eller tillfällig verksamhet
4. Är det en permanent eller tillfällig verksamhet *
Var kommer du ha din verksamhet? Fastighetsbeteckning eller adress
5. Var kommer du ha din verksamhet? Fastighetsbeteckning eller adress
Vad bedrivs i fastigheten i dag? Finns där någon verksamhet i dag och i så fall
6. Vad bedrivs i fastigheten i dag? Finns där någon verksamhet i dag och i så fall
Kommer din nya eller utökade verksamhet innebära att du behöver
7. Kommer din nya eller utökade verksamhet innebära att du behöver *
Önskat datum för lotsmöte under 2020
8. Önskat datum för lotsmöte under 2020 *