Anmälan till GIS-Östergötlands årsmöte

och föredrag om satellitdata
 Bildresultat för satellitdata

Årsmötet hålls hos Länsstyrelsen, Östgötagatan 3, Linköping

Program:

  12:00 Lunch
  13:00 Årsmötesförhandlingar
  13:40 Saccess – Det nationella satellitdataarkivet, Thomas Karlsen Andersson (Lantmäteriet)
  14:20 Fika
  14:40 Kriskartering med hjälp av satellitbilder – Copernicus EMS, Susanne Ingvander (MSB)
  15:20 Rymddata för samhällsnytta, Tobias Edman (Rymdstyrelsen)

Anmäl senast den 25 mars.

Namn
Namn
*
Organisation
Organisation
Epost:
Epost:
*
Jag deltar på lunchen:
Jag deltar på lunchen: *
Ange eventuella matavvikelser:
Ange eventuella matavvikelser:

Anmälan GIS- Östergötlands årsmöte - sista anmälningsdag: 2019-03-25
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.