Skriv ut

 

   

 

              Nyhetsbrev

              mars 2022

 

Beredskap för ekonomiska chocker

Ta del av vår rykande färska studie om hur de nordiska länderna hanterar kriser och stora företagsnedläggningar på lokal och regional nivå.

 

Ta gärna del av rapporten

Effekterna av Ukrainakriget

Ta del av våra delleveranser inom ramen för vårt uppdrag att analysera handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser.

Håll dig uppdaterad här

Pandemistöden fortsatt gynnsamma

Sammanställningen av 2021 års konkurser visar fortsatt tydliga effekter av pandemistöden på företagandet.

Ta gärna del av rapporten

Konsekvenser av en förändrad elmarknad

Att europeisering av elmarknaden och elektrifieringen av industri och transporter leder till högre elpris, det visar en av våra nyligen publicerad studier.

 

Rapporten i sin helhet hittar du här

Redovisning för verksamheten 2021

 

Under 2021 utarbetade vi bland annat en ny verksamhetsstrategi som pekar ut flera områden som vi vill värna och utveckla.

 

Läs mer i vår årsredovisning för 2021

                Kontaktuppgifter

                Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund

                Tillväxtanalys, Box 574, 101 31 Stockholm
                Besök: Torsgatan 11, 4 tr

                Telefon: 010-447 44 00 
                info@tillvaxtanalys.se