Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

10 NOVEMBER 2022

 

144 699 invånare i Jönköpings kommun

 

I dag presenterade SCB statistik över befolkningsutvecklingen för de tre första kvartalen 2022. Statistiken visar att Jönköpings kommun har ökat med 1 120 personer under perioden och att det den 30 september bodde 144 699 personer i kommunen.

 

Födelsenettot (födda minus döda) för perioden uppgick till +346. Under årets nio första månader har det fötts 1 204 barn, vilket är 74 färre än under motsvarande period 2021. Antalet avlidna personer under de nio första månaderna 2022 var 858, vilket kan jämföras med 855 under 2021.

Under årets tre första kvartal har 6 110 personer flyttat till Jönköpings kommun samtidigt som 5 402 personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 708 personer. Inflyttningen har i jämförelse med motsvarande period 2021 ökat med 128 personer och utflyttningen har ökat med 46 personer.

Under perioden var det en relativt stor justeringspost (+66 personer). Den visar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2022, men som rapporterats under året. I huvudsak beror den stora justeringsposten på sent inrapporterade invandringar avseende 2021.

 

Källa: Statistikmyndigheten SCB

 

Justeringsposten redovisar händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2022, men som har rapporterats efter 1 februari.

 

Länk till Exceldokumentet med befolkningsförändringar för alla rikets kommuner med särredovisning av länets kommuner och landets 15 största kommuner samt kommunerna i storleksordning.

Filen går även att hämta på: Nyhetsbrev - Jönköping i siffror

 

 

Arbetslösheten i september var 5,0 procent

 

I september uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 5,0 procent av arbetskraften 16–64 år. Det är en minskning jämfört med september 2021 då den uppgick till 5,7 procent.

 

I antal personer har den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun minskat med 519 personer sedan september förra året, från 4 112 till 3 593 personer.

Arbetslösheten var högre för kvinnor än för män (5,3 procent respektive 4,8 procent).

Den totala ungdoms­arbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbets­kraften 18–24 år var i september 5,2 procent (5,9 procent i september 2021) och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 13,5 procent (15,6 procent i september 2021).

Arbetslösheten i september var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riks­genom­snittet. I länet var andelen arbetslösa 5,3 procent och i riket 6,6 procent.

 

Andelen arbetslösa i Jönköpings kommun jämfört med riket, 
januari 2012 - september 2022

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

Områdesfakta 2022 publicerades under augusti

 

I Områdesfakta redovisas folkmängd, folkmängdsförändringar, bostäder, bilinnehav, sysselsättning och inkomster i kommunens 76 statistik- och planeringsområden samt för kommunen totalt.

 
 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.