Skriv ut


Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 3, oktober 2021

 

 
 

Hösten är här, restriktionerna lättar och sakta men säkert återkommer vardagen, om än i något ny skepnad.

 

Vi kan se i Samverkande sjukvårds statistik att samverkansuppdrag använts flitigt under hela pandemin. Medarbetare i vården har tagit hjälp av varandra över organisationsgränserna för att göra det så bra som möjligt för patienten, för att ge vården så nära och snabbt som möjligt. För oss i Fyrbodal är det här ett självklart sätt att arbeta på nu, det sätter ingen pandemi stopp för!

 

Tillsammans ger vi invånarna i Fyrbodal nära och trygg vård. Med hjälp av varandra och i samverkan. 

 

Maria Klingberg, Projektledare Samverkande sjukvård

 


Samverkande sjukvård ur patientens perspektiv

Jenny Hallgren, filosofie doktor i gerontologi och universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde, har forskat på Samverkande sjukvård och upplevelsen hos de patienter som får hjälp genom samverkansuppdrag. En artikel med titeln "Implementing a person centred Collaborative Health Care model – a qualitative study on patient experiences" där Jennys forskningsresultat presenteras har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Emergency Nursing.

Jenny är glad att forskningsresulataten nu är publicerade och kan spridas och väcka intresse för vår samvekransmodell i andra delar av landet.

- Utifrån resultaten från denna studie framkommer att kommuninvånarna själva tycker att detta är något som borde finnas i övriga delar av landet, och det är en uppfattning som även jag delar. Att utnyttja samhällets resurser på detta sätt upplevs fantastiskt.

En längre nyhetsartikel om Jennys forskning på Samverkande sjukvårds webbsida

Artikeln i International Emergency Nursing

Artikeln nedkortad och översatt till svenska  


Webbutbildning hjälp för nya medarbetare

Äntligen är den klar - Samverkande sjukvårds webbaserade introduktionsutbildning! Utbildningen är tänkt både som introduktion för nya medarbetare och som en repetion för dem som arbetat med samverkansuppdrag under en längre tid. Målgruppen är medarbetare i de verksamheter som arbetar med samverkansuppdrag, både verksamheter som ger uppdrag och de som utför samverkansuppdrag. 

 

Utbildningen är uppbyggd av filmer, texter och interaktiva övningar. Den är fylld med praktiska exempel och ger deltagarna både en övergripande bild och praktiska kunskaper om de olika samverkansformerna.

 

Länk till Introduktionsutbildningen 

 


Värdskapet på Instagram fortsätter

Strax innan sommaren var hemsjukvården i Vänersborg först ut som värdar för Samverkande sjukvårds Instagramkonto. Efter det har hemsjukvrden i Lilla Edet, Färgelanda och Mellerud visat upp sina verksamheter. Och innan året är slut kommer vi även att få följa hemsjukvården i Tanum och på Öckerö och Mobila vårdteamet i Uddevalla under en vecka vardera. 

Syftet med att ha värdar för Samverkande sjukvårds Instagramkonto är att visa upp våra olika verksamheter för varandra, lära känna varandras verksamheter bättre och skapa stolthet och vi-känsla. Vi är alla olika delar av en sammanhängande vårdkedja! 


Rut är tillbaka!

I maj fick medarbetare i NU-sjukvården och följare av NU-sjukvårdens Instagramkonto lära känna Rut, en fiktiv patient som som ramlar och bryter höften och är i behov av vård från både regionen och kommunen efter tillbudet.

 

Under oktober månad är Rut tillbaka igen under NU-sjukvårdens fokusmånad SAMSA. SAMSA är ett gemensamt it-verktyg för informationsutbyte mellan olika vårdgivare då en patient är i behov av ytterligare vård efter sin sjukhusvistelse. Rut höll själv i NU-sjukvårdens Instagramkonto första veckan i oktober och visade på vad hon upplever som viktigt som patient, om än fiktiv. Under fokusmånadens första vecka lanserades också en webbutbildning i SAMSA för medarbetare i NU-sjukvården, ett SAMSA-körkort, som ska öka förståelsen för och höja kvaliteten på den information sjukhuset förmedlar via SAMSA. Och självklart dyker Rut upp även i SAMSA-körkortet!

 


Uppdaterade lathundar för uppdragsformer

För varje samverkansform finns en lathund som beskriver vem som gör vad och hur. Efter sommaren har lathundarna uppdaterats och fått ett ansiktslyft.

 

Du hittar alla lathundarna här på samverkande sjukvårds webb

 

Ett tips är att skriva ut alla lathundarna samt det tillhörande försättsbladet och förvara i en pärm eller mapp ihop med samverkansutrustning.

 
 
 

Nu är det snart 12 år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se