Skriv ut

 
www.osthammar.se

N Y H E T S B R E V

Anhörigstöd

Ö S T H A M M A R S K O M M U N - M A R S - 2 0 2 2

Hej och välkommen till vårt nyhetsbrev för anhöriga!

Detta är ett digitalt nyhetsbrev  som ges ut en gång i månaden. Du som prenumererar på brevet kommer att få information om aktuella aktiviteter som arrangeras för dig som stödjer någon i din närhet. Vi kommer i korta artiklar ge tips och råd samt berätta om hur olika verksamheter erbjuder stöd till anhöriga.

Nu öppnar vi upp anhörigcentrum för fler aktiviteter!
Restriktionerna har upphört men vi fortsätter att vara försiktiga. Vi följer folkmyndighetens råd - Kom endast om du känner dig frisk och inte har några symtom.

Eva Jutoft, och Åsa Karlström, Anhörigkonsulenter i Östhammars kommun.


Väntjänst är en nystartad volontär verksamhet

Vi finns här för dig om du vill få hembesök för en stunds sällskap, eller vill bli avlastad som anhörig. Välkommen till vårt Väntjänst café så berättar vi mer.

Vi träffas och har en trevlig stund tillsammans på anhörigcentrum. Gitarren står redo!

Kom gärna med tips till aktivitetsledare Susanne Wahlstrandom det finns något ni vill göra på väntjänst caféet.I mars träffas vi den 10/3 och den 24 mars kl. 13:00-14:30. Ingen anmälan behövs!

 
 

Vill du lära dig mer om demenssjukdom?

Svenskt demenscentrum har tagit fram en webbutbildning som heter Demens ABC plus anhöriga. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med tips och råd i svåra situationer.

Vi kommer att träffas vid tre tillfällen och gör utbildningen tillsammans. Efter varje avsnitt finns utrymme för diskussion och att reflektera.

Datum: 22/3, 5/4, 19/4
Tid: kl.13.00 -14.30
Plats: Anhörigcentrum, Lasarettsvägen 1, vårdcentrum Östhammar

Anmälan senast 21/3 till Östhammar Direkt på telefon 0173- 86 000.

Välkommen, Åsa Karlström Anhörigkonsulent


Välkommen till Anhörigcafé

Vid nästa träff den 30 mars kl. 13-14:30 har vi bjudit in Barbro, ordförande för RSMH-vallonen i Gimo för att berättar om deras verksamhet. Tryck på bilden för att komma till RSMHs hemsida.

Anmälan, senast den 29 mars, till Anhörigcentrum via Östhammar Direkt, 0173-860 00.

Alla intresserade är välkomna till Anhörigcentrum.

Vi bjuder på kaffe och kaka!

 

Qigong-Må bra aktivitet för anhöriga på Anhörigcentrum

Lena Ericson guidar oss i Qigong. Qigong är lugna rörelser med fokus på andning. Kom och prova, det är ett fint sätt att varva ner och ge sig själv en stund av återhämtning.

Plats: Anhörigcentrum, Östhammar
Datum: 9 och 23 mars
Tid: 10.30.

Ingen anmälan behövs. Välkommen!

Stödjer du en person med psykisk ohälsa?

Välkommen att delta i en anhöriggrupp där du kan få råd, kunskap och att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Plats: Anhörigcentrum Östhammar
Datum: 23 mars, 6 april, 20 april, 4 maj
Tid: 13:00-15:00

Anmälan: Östhammar Direkt 0173-86000 senast 21/3.

 
 

Östhammars stadsbibliotek tipsar om böcker med anhörigperspektiv.

 

"Vara anhörig" av Åsa Moberg

Det finns oändliga mängder kunskap, också hos behandlare och ansvariga myndigheter, om hur viktigt det är att lyssna till de anhöriga. Gång på gång betonas vikten av ett gott samarbete mellan psykiatrin och de sjukas sociala nätverk. Ändå fungerar detta samarbete sällan bra i praktiken. I Vara anhörig beskriver Åsa Moberg, med utgångspunkt i enskilda fall och lokala vårdformer, olika förhållningssätt för patienter, anhöriga och närstående. Här finns också berättelser om nytänkande och fungerande vårdformer. 

 

Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhorigskrift_2020_webb.pdf (nsph.se)
Infoteket har vårkänslor (anpdm.com)
 

Vi tipsar om...

Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. De arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver samt att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. Tryck på bilden för att läsa mer på deras hemsida.

 

Sektor Omsorg/Anhörigstöd
 Eva Jutoft och Åsa Karlstöm, Anhörigkonsulter  

Kontakt och anmälan: 
Östhammar direkt 0173- 860 00
Besöksadress:  Anhörigcentrum Lasarettsv. 1, Vårdcentrum, Östhammar