Skriv ut

Nyhetsbrev #19 oktober 2022


Kontakta samordnaren för kustvattenrådet om du inte längre vill ha nyhetsbrevet. Avanmäl  

 

 

Bärgning av spökgarn pågår

Nätverk mot nedskräpning

Finansiering av vattenråd?

Under hösten har vi genom stöd från Havs- och vattenmyndigheten upphandlat sju yrkesfiskare för att ingå i projektet Marelitt Blueprint. Dels ingår att lära sig om och tillämpa en metodik för arbetet och dels att bärga förlorade fiskeredskap.

Sedan något år tillbaka finns ett nätverk som arbetar mot nätskräpning. Under hösten kommer vi att få lära oss mer om Borås stads arbete "Borås rent och snyggt" som varit mycket lyckosamt.

Borås rent och snyggt

Under året har alla vattenråd fått information om att samverkansbidragen från Vattenmyndigheten kommer att upphöra från 2023. Med tanke på att detta är en väsentlig del av finansiering för många vattenråd har vi i samverkan med de limniska vattenråden i vårt område skickat en skrivelse till berörda myndigheter.

 

 

 

Läs gärna mer om Kattegatts kustvattenråd på vår hemsida  

Facebook

Twitter

Instagram