Skriv ut

 
 
 
 
 

Nyhetsbrev - September 2021

 
 
 

Hävda restriktioner = vi är på väg tillbaka!

Igår hävdes de flesta restriktionerna och många gick tillbaka till sina arbetsplatser för första gången på länge. Äntligen är det fysiska möten inplanerade och jag ser fram emot att anordna fysiska företagsträffar och att få besöka er ute i era verksamheter.

Visst finns det fortfarande orosmoln, särskilt över material- och kompetensbrist, men jag upplever att många av er ändå känner en optimism inför framtiden nu när ni kan träffa era kunder, samarbetspartners samt era nätverk i verkliga livet.

 

 

Tingsryds kommun klättrar 21 placeringar i näringslivsrankingen

 
 

När Svenskt näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet den 22 september stod det klart att Tingsryds kommun klättrar mest i länet med 21 placeringar, från plats 214 till plats 193.

Vi är glada över att vi ökar i rankingen, det känns som att vi är på rätt väg. Dock är vi ödmjuka inför ökningen eftersom vi klättrar från låga nivåer och vi vet att förändringsarbete tar tid. Vi är medvetna om att vi fortsatt har förbättringspotential på flera områden.

För att företagsklimatet i en kommun ska vara bra, ska det vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Som viktiga faktorer i rankingen nämner Svenskt näringsliv bland annat vikten av dialog, serviceinriktad myndighetsutövning och strategiskt tänk kring upphandlingar. 

Några av de enkätfrågor som ger företagsklimatet i Tingsryd ett uppsving från föregående år är dialogen med beslutsfattarna, kommunens service och bemötande och negativ påverkan av brottslighet/otrygghet. Däremot efterfrågas fortsatt utveckling på flera områden, däribland kommunens upphandling och tillgång till medarbetare med relevant kompetens.

Bostadsförsörjning mäts inte specifikt av Svenskt näringsliv, men vi vet att detta är en fråga som speciellt ni företagare tycker att vi ska prioritera högt. Här har vi fått igång ett mer aktivt arbete mot externa aktörer och privatpersoner som vi redan börjar se konkreta resultat ifrån.

Nu jobbar vi vidare för att få våra företagare, men också medborgare att känna sig nöjda och stolta över Tingsryds kommun.

Detaljerad information om rankingen finns på www.foretagsklimat.se  

 

 

Aktuellt inom kommunens upphandlingsarbete!

 

Kommunens upphandlare sedan många år, Helen Östman, slutade sin tjänst i slutet av augusti för att istället arbeta som upphandlare hos Växjö kommun, vi önskar Helen lycka till på nya jobbet.
Ny upphandlare hos Tingsryds kommun blir Linda Loorentz, som börjar sin anställning 1 oktober. Linda kommer närmast från arbete som upphandlare inom VEAB-koncernen i Växjö kommun och har flera års erfarenhet av offentlig upphandling. Den 16 september började Isabell Edström arbeta hos oss som vik inköpadministratör. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter blir att samordna och administrera kommunens inköpssystem och samordnade varudistribution. Vi hälsar Linda och Isabell varmt välkomna till Tingsryds kommun!
Sedan ett knappt år tillbaka arbetar även Erica Nilsson som vik inköpsadministratör. Fram till nästa sommar blir hennes huvudsakliga roll att samordna upphandlingsarbetet och stötta upphandlaren i administrativa frågor.

I våras antog kommunfullmäktige en ny och uppdaterad policy för inköp och upphandling. Policyn arbetades fram efter dialog med kommunens förvaltningar och bolag samt styrelsen i Vi Företagare i Tingsryds kommun. De övergripande målen i policyn är i stora delar överensstämmande med målen i den nationella upphandlingsstrategin. Förhoppningen är bl.a. att den nya policyn med tillhörande mål och utvecklingsarbete på sikt ska bidra till att näringslivet i Tingsryds kommun ska känna att offentliga upphandlingar är en möjlighet till att göra affärer och givetvis att det även syns i omdömena om kommunens upphandlingsarbete i Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Ni hittar policyn på vår hemsida eller genom att Klicka här. 

De uppsatta målen i den nya policyn är utgångspunkt för kommunens fortsatta utvecklingsarbete inom upphandlingsområdet. Arbete med handlingsplaner har påbörjats men tyvärr fördröjts något på grund av de personalförändringar som redogjorts för ovan. Utvecklingsarbetet innebär åtgärder och aktiviteter både internt i kommunorganisationen och externt gentemot näringsliv och leverantörer. En särskild handlingsplan för att stärka det lokala näringslivets förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar ska upprättas och planeringen är att vi ska kunna återkomma för dialog med näringslivet om detta i slutet av året eller i början av nästa år. Möjliga aktiviteter är t ex upphandlingsskola, träffar med upphandlare, marknadsdialoger, förbättrad uppföljning och utvecklad information på kommunens hemsida och sociala medier. En regelbunden information i detta nyhetsbrev också en möjlighet om ni läsare tycker att det fyller ett behov.

Kommunens annonserade upphandlingar hittar du på vår hemsida eller genom att Klicka här. Där hittar du även kommunens upphandlingsplan, som visar våra planerade upphandlingar i år och nästa år. För närvarande pågår arbete med uppdatering av upphandlingsplanen och innan året är slut kommer upphandlingsplanen för 2022-2023 att läggas ut på vår hemsida.

Som företagare är du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter kring vårt arbete eller om du har tips och idéer om hur vi kan utveckla kommunens arbete med inköp och upphandling.

Våra kontaktuppgifter är:
Daniel Gustafsson, ekonomichef, daniel.gustafsson@tingsryd.se, 0477-44126
Linda Loorentz, upphandlare, linda.loorentz@tingsryd.se, 0477-44129
Erica Nilsson, vik inköpsadministratör, erica.nilsson@tingsryd.se, 0477-44383
Isabell Edström, vik inköpsadministratör, isabell.edstrom@tingsryd.se , 0477-44132

 

 

Kostnadsfri expertrådgivning

Ta chansen att utveckla ditt företag! Behöver du komma igång med sociala medier men vet inte hur? Vill du ta dig ut på en internationell marknad och behöver hjälp på traven? Eller behöver du kanske hjälp med ditt företags hållbarhetsarbete? Genom Konsulttimmen kan du som är småföretagare i Kronoberg få kostnadsfri expertrådgivning. Du får sex kostnadsfria timmar och väljer mellan 35 lokala konsulter. Rådgivningen utförs av kvalificerade experter som valts ut och upphandlats av Region Kronoberg. 

Konsulttimmen riktar sig till dig med F-skattsedel, oavsett bolagsform, som har din ekonomi i balans och har 0–49 anställda. Under Konsulttimmens första omgång, 2017–2019, tog 200 företagare i Kronoberg del av konsulttimmarna. 

Du kan få rådgivning inom dessa områden:
- Ekonomi och juridik
- Marknadsföring och sälj
- Ledning, organisationsutveckling och HR
- IT och digitalisering
- Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export
- Hållbar utveckling

Mer information och anmälan

 

 

Linders Aluminiumbåtar är Årets Företagare Kronoberg!

 
 

Den 1 september delades priset till Årets Företagare Kronoberg 2021 ut av Landshövding Maria Arnholm. Priset gick till Cecilia Linder Färmnell och Jessica Linder, Linders Aluminiumbåtar i Tingsryd. 

Juryns motivering
"Trogen bygden i Småland och i generationer har vårt väl etablerade företag sitt säte vid kanten av en liten sjö. Genom en stark lokal förankring, en unik produkt, ständig produktutveckling, väl genomarbetad marknadsföring och en otrolig tillväxt 2020 är det Linders Aluminiumbåtar som kammar hem priset Årets Företagare Kronoberg. Att kunna leverera mer fart med mindre hästkrafter är något som skall firas!”

Nu håller vi tummarna och önskar Linders Aluminiumbåtar lycka till i den stora nationella finalen i Stockholm den 15 oktober, när de tävlar om att bli Årets Företagare Sverige 2021. 

 

 

Energieffektivisering

 
 

Du som driver ett litet eller medelstort företag med 2-100 anställda i Kronobergs län, kan fram till sista oktober 2023, få stöd av Energikontor Sydost för att påbörja och/eller vidareutveckla ditt energiarbete - att använda energi effektivt, anpassa behovet av- och öka andelen förnybar energi. 

Energikontor sydost stöttar dig kostnadsfritt med energiråd och coachning i hur ditt företag kan utvecklas med ökade möjligheter till minskade energikostnader och klimatpåverkan. Detta medför att du ökar din konkurrenskraft och går starkare ur pandemin. Detta stöd är riktat till alla branscher. Läs mer på deras hemsida

 

 

Innovativ informationsträff

 

Den 6 oktober bjuder Företagsfabriken in till ett kostnadsfritt informationsmöte med FN- programmet SUSTAID, som berättar om smarta och hållbara lösningar på en internationell krismarknad. Informationsmötet inriktar sig till er som har idéer, innovationer eller lösningar som kan bidra till minskad miljöpåverkan och som kan användas både nationellt och internationellt.

Mer information och anmälan

 

 

Inspiration för gårds-och dagligvarubutiker på landsbygden

 
 

Länsstyrelsen anordnar kostnadsfri digital inspirationsträff för gårds- och dagligvarubutiker på landsbygden i Kronobergs län. Den första träffen är den 7 oktober. Oavsett om ni har en liten eller stor butik, dagligvarubutik eller gårdsbutik, lång eller kort erfarenhet så är ni hjärtligt välkomna. Förhoppningen är skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, inspiration och möjlighet att utveckla samarbeten.

Den första träffen inleds med en inspirationsföreläsning om hur man säljer mer i sin butik. Föreläsningen leds av Björn Salomonsson och det kommer finnas utrymme att ställa frågor och diskutera i mindre grupper. Därefter diskuteras hur deltagarna vill utveckla plattformen framöver. Vad finns det för behov av utbildningar och typ av nätverk för att möta era utmaningar och utveckla era verksamheter, nu och längre fram?

Anmäl dig senast 6 oktober till Rebecka Wikström, 010-223 73 84 eller  rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se  

Datum: 7 oktober
Tid: 17.30-19.00
Plats: Digitalt via Teams

 

 

Lediga lokaler och mark

 
 

Äger du lokal eller mark i Tingsryds kommun som du vill hyra ut? Tillsammans med Lokalguiden kan du kostnadsfritt registrera dig och lägga ut ditt utbud för lokalsökande.

Så glöm inte att lägga in din lediga lokal!

För mer information och lediga lokaler

 


 

Välkommen att kontakta mig!

 

Har ni några funderingar eller frågor är det bara att ringa eller skicka ett mail. Jag ser fram emot att se och höra ifrån er framöver. 

 

Hösten är här och med det höstfest, skördemarknad och höstrunda. Missa inte att se och uppleva det som finns i vår närhet, besök visittingsryd.se för inspiration

 

Rose-Marie Svensson
Näringslivsutvecklare

 

rose-marie.svensson@tingsryd.se
Telefon: 0477-441 65

 


 

Tingsryds kommun 
Torggatan 12
362 22 Tingsryd
naringsliv@tingsryd.se  
0477-441 00
Hemsida

 


 
 

Du får detta nyhetsbrev för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. 

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här