Skriv ut

 
www.osthammar.se

N Y H E T S B R E V

Anhörigstöd

Ö S T H A M M A R S K O M M U N - JUNI, JULI 2022

Hej och välkommen till vårt nyhetsbrev för anhöriga!

Detta är ett digitalt nyhetsbrev som ges ut en gång i månaden. Du som prenumererar på brevet kommer att få information om aktuella aktiviteter som arrangeras för dig som stödjer någon i din närhet. Vi kommer i korta artiklar ge tips och råd samt berätta om hur olika verksamheter erbjuder stöd till anhöriga.

Vi på anhörigcentrum erbjuder råd och stöd genom: telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar, anhöriggrupper, hälsofrämjande aktiviteter. Vi erbjuder också digitalt anhörigstöd för dig som inte kan närvara på plats.

Vi vänder oss också till verksamheter, föreningar och personal som vill veta mer om det anhörigstöd vi kan erbjuda.

Eva Jutoft, Anhörigkonsulent i Östhammars kommun.


Väntjänst/Volontärverksamhet

Vi finns här för dig om du vill få hembesök för en stunds sällskap, eller vill bli avlastad som anhörig. Välkommen till vårt Väntjänst café så berättar vi mer.

Vi träffas och har en trevlig stund tillsammans på anhörigcentrum. Gitarren står redo!

Kom gärna med tips till aktivitetsledare Susanne Wahlstrand om det finns något ni vill göra på väntjänst caféet.

Vi träffas vi 2 juni, 16 juni  kl 13:00-14:30  Nästa träff blir den 25 augusti kl 13:00-14:30  Alla är välkomna!

Anmälan till Susanne Wahlstrand via Östhammars direkt 0173-86000 senast dagen innan.

 

 

 

Sektor Omsorg/Anhörigstöd
 Eva Jutoft , Anhörigkonsulent

Kontakt och anmälan: 
Östhammar direkt 0173- 860 00
Besöksadress:  Anhörigcentrum Lasarettsv. 1, Vårdcentrum, Östhammar