Skriv ut

 
www.osthammar.se

N Y H E T S B R E V

Anhörigstöd

Ö S T H A M M A R S K O M M U N - September 2022

Hej och välkommen till vårt nyhetsbrev för anhöriga!

Detta är ett digitalt nyhetsbrev som ges ut en gång i månaden. Du som prenumererar på brevet kommer att få information om aktuella aktiviteter som arrangeras för dig som stödjer någon i din närhet. Vi kommer i korta artiklar ge tips och råd samt berätta om hur olika verksamheter erbjuder stöd till anhöriga.

Vi på anhörigcentrum erbjuder råd och stöd genom: telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar, anhöriggrupper, hälsofrämjande aktiviteter. Vi erbjuder också digitalt anhörigstöd för dig som inte kan närvara på plats.

Vi vänder oss också till verksamheter, föreningar och personal som vill veta mer om det anhörigstöd vi kan erbjuda.

Eva Jutoft, anhörigkonsulent

Maria Smed-Bohlin anhörigkonsulent

Anhörigcentrum Vårdcentrum Östhammar


Väntjänstcafe

Känner du dig ensam? 

Kom till vårt väntjänstcafe och ta en kopp kaffe tillsammans med andra.

Vi träffas och har en trevlig stund på anhörigcentrum. Gitarren står alltid redo!

Kom gärna med tips till Susanne Wahlstrand om det finns något ni vill göra på väntjänst caféet.

 I september är det cafe 8 september och 22 september kl 13:00-14:30  Alla är välkomna!

Anmälan till Susanne Wahlstrand via Östhammars direkt 0173-86000 senast dagen innan.

 

Sektor Omsorg/Anhörigstöd
 Eva Jutoft , Anhörigkonsulent

Maria Smed Bohlin

Kontakt och anmälan: 
Östhammar direkt 0173- 860 00
Besöksadress:  Anhörigcentrum Lasarettsv. 1, Vårdcentrum, Östhammar