Skriv ut

 

Jönköping i siffror

 

5 DECEMBER 2022

 

2022 års valrapport är nu publicerad

 

I Valrapporten redovisas det slutliga resultatet i Jönköpings kommun från valen den 11 september till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Tyngdpunkten i redovisningen ligger på resultaten i valet till kommunfullmäktige. Valresultatet presenteras för kommunen som helhet och uppdelat på de olika valdistrikten.

 

Utöver röstfördelning redovisas även fördelningen av mandat vid årets val i jämförelse med tidigare val samt hur personröstningen föll ut och vilka kandidater som har blivit invalda till de olika församlingarna. I rapporten redovisas också valdeltagandet i kommunen som helhet och uppdelat på de olika valdistrikten. Det görs även en jämförelse med andra jämförbara kommuner. 

 
 

Hela rapporten hittar du här: Utredningar och rapporter

 

Stadskontorets utredningsenhet
Rådhuset, 551 89 Jönköping
036-10 57 30
utredningsenheten@jonkoping.se

www.jonkoping.se/statistik


 

Är du inte prenumerant av nyhetsbrevet men vill bli så kan du anmäla detta här:

Anmälan till prenumeration av nyhetsbrev

 

Din e-postadress finns med i vår lista över prenumeranter. Du har valt att prenumerera, eller på grund av intressevägning från vår sida, det vill säga att du är anställd inom kommunen eller verkar som politiker. Väljer du att avregistrera dig via nedanstående länk tas din e-postadress bort från utsändningslistan.