Skriv ut

 
www.osthammar.se

N Y H E T S B R E V

Anhörigstöd

Ö S T H A M M A R S K O M M U N - MAJ - 2 0 2 3

Hej och välkommen till vårt nyhetsbrev för anhöriga!

Detta är ett digitalt nyhetsbrev  som ges ut en gång i månaden. Du som prenumererar på brevet kommer att få information om aktuella aktiviteter som arrangeras för dig som stödjer någon i din närhet. Vi kommer i korta artiklar ge tips och råd samt berätta om hur olika verksamheter erbjuder stöd till anhöriga.

Vi på anhörigcentrum erbjuder råd och stöd genom: telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar, anhöriggrupper, hälsofrämjande aktiviteter.Vi erbjuder också digitalt anhörigstöd för dig som inte kan närvara på plats.

Vi vänder oss också till verksamheter, föreningar och personal som vill veta mer om det anhörigstöd som vi kan erbjuda.

Eva Jutoft, anhörigkonsulent/förebyggande hembesök

Maria Bohlin Smed, anhörigkonsulent/parkeringstillstånd

Anhörigcentrum Vårdcentrum Östhammar

  

Sektor Omsorg/Anhörigstöd
 Eva Jutoft, Anhörigkonsulent  

Maria Bohlin Smed, Anhörigkonsulent

Kontakt och anmälan: 
Östhammar direkt 0173- 860 00
Besöksadress:  Anhörigcentrum Lasarettsv. 1, Vårdcentrum, Östhammar

Det går också bra att mejla till Anhörigcentrum

anhorigcentrum@osthammar.se