Skriv ut

Mars 2023

En ny anvisning för bevarande och gallring av loggar började gälla den 22 februari 2023 och kan även användas retroaktivt. Anvisningen utgår från loggarnas syfte snarare än deras benämning och innehåller beskrivningar av användningsområden för olika typer av loggar och dess informationsinnehåll.

För en del typer av loggar ges myndigheter möjlighet att själva bedöma om en eventuell förlängning av gallringsfristen är aktuell, bland annat med hänsyn till preskriberingstider för vissa brott. 

Vid frågor och synpunkter rörande bevarande- och gallringsplanen för loggar, hör gärna av er till tillsynsarkivarie Therése Almsätter som är ansvarig förvaltare av planen. 

Bevarande- och gallringsplan för loggar

Regionarkivet

Telefon: 08-123 188 00, tisdag, onsdag och torsdag 9:30-10:30

Beställning ur arkiv sker via våra e-tjänster som är
ett säkert och snabbt sätt att beställa på.