Skriv ut


Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 3, oktober 2022

 

 
 

 

Ett val har passerat, sommaren är slut och hösten är här. En höst där osäkerheten är större än någonsin och undersökningar visar på en sviktande framtidstro hos gemene man. 

 

Men oavsett vad som händer i samhället i stort eller hur världsläget ser ut så kan vi vara säkra på att behovet av vård kommer kvarstå. För att kunna tillgodose behovet av vård så måste vi samverka och tänka innovativt. Där går vi framåt hela tiden, dagligen får vi bevis på att verksamheter tänker utanför boxen, tar hjälp av varandra, ser helheten och löser situationer tillsammans för patienternas bästa. Och det ger framtidstro!

 

Maria Klingberg, verksamhetsutvecklare Samverkande sjukvård

 


Fler kommuner får tillgång till nya larmappen


Ny vårdutvecklare Samverkande sjukvård


Besök i Skaraborg


 
 

Nu är det snart 12 år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se

 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är registrerad för att få nyhetsbrev från oss. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här