Skriv ut

Mars 2022. 1219 prenumeranter. Prenumerera och läs tidigare nummer


Stöd Ukrainas befolkning

Trollhättans Stad flaggar för Ukrainas befolkning och demokrati utanför Stadshuset. 

 

En effekt hos oss av kriget blir allt högre el- och bränslepriser. Inom EU tas nu många initiativ för att göra oss kvitt beroendet av gas, olja, kol och uran från Ryssland. Ny fossilfri energi behöver produceras och lika viktigt är att effektivisera användningen av energi. Alla kan bidra genom att se över sin energiförbrukning - i hemmet och på arbetsplatsen.

 

Viktigt också att stödja krigets offer i Ukraina, t. ex. genom att  skänka pengar här. (Just nu dubblas varje bidrag av ett externt företag).

 

Så här kan Du energieffektivisera

 

 Så här kan Du komma igång med solceller i Trollhättan


Norge leder - men Sverige fördubblar andelen nya elbilar

Elbilsutvecklingen fortsatte starkt under 2021. I Norge var nästan två av tre nya bilar elbilar och i Sverige fördubblades andelen till 19,1 %. Så här ser statistiken ut för nyregistreringarna 2021, 2020 och 2019. (Andel i %). Vem köper den sista fossilbilen?

 

Norge elbilar (64,5 - 54,3 - 42,4)

Sverige elbilar (19,1 - 9,6 - 4,4) 

 

Norge laddhybrider (20,8 - 19,4 - 13,6)

Sverige laddhybrider (25,9 - 22,6 - 7,1)

 

Läs mer om norska statistiken

 Läs mer om svenska statistiken


David Attenboroughs tal till världens ledare

I november 2021 ägde FN:s stora klimatmöte rum i Glasgow. 

David Attenborough - 95-åringen världsberömd för sina naturprogram i BBC höll ett 7 minuter långt tal till alla delegater. Klarsynt, engagerat och pedagogiskt fulländat. Allt handlar om en siffra.

Se talet här


Så utvecklas klimatet

SVT redovisar de fyra viktigaste globala klimatindikatorerna, med aktuella mätvärden, diagram och korta kommentarer.

• Koldioxidhalt i atmosfären: +33 % sedan 1958

• Global temperatur: +0,85 grader över genomsnittet 1951-1980.

• Havsnivån: +101,58 mm högre än 1993

• Sommarisen i Arktis: -30 % utbredning sedan 1979

Läs mer


Dags att fimpa nedskräpningen

Stort tack till alla er som aldrig slänger skräp på marken. Den 1 januari blev det straffbart att slänga fimpar och annat småskräp på marken. Nedskräpare riskerar 800 kronor i böter.

Förhoppningsvis kan detta leda till en renare utemiljö, mindre miljöpåverkan och lägre kostnader. Fimparnas filter innehåller mikroplast, så den miljard fimpar som slängs på marken i Sverige varje år bidrar till att sprida detta i miljön.

Läs mer


Biologisk mångfald när det byggs nytt

I enlighet med Trollhättans Agenda 2030-strategi är biologisk mångfald ett utpekat fokusområde. Det märks i det ramprogram för ny- och ombyggnation av lokaler som antogs nyligen av kommunstyrelsen.

 

Där anges att strävan ska vara att uppnå en hög biologisk mångfald i lokalernas utemiljö. Många exempel anges. Andra hållbarhetspunkter i programmet handlar om energieffektivitet, träbyggnation och byggnation enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver. 

 

Läs mer


Receptsamling för biologisk mångfald

I Trollhättan pågår arbetet med  "Bred samverkan för biologisk mångfald", där staden och bolagen jobbar gemensamt för mer biologisk mångfald.

Ett inspirationsmaterial är "Receptsamling för biologisk mångfald", framtaget av Länsstyrelsen i Västmanland. Det ger tydlig information om hur man kan anpassa naturmiljöer för att få en ökad mångfald och en trevligare närmiljö. 

Läs receptsamlingen här

Författaren presenterar Receptsamlingen (40 minuters film)


Insatser mot otrygg miljö i Överby

Kring det stora köpcentret Överby strax utanför Trollhättan tampades företagarna med stora bilträffar som ledde till brottslighet och skadegörelse. Tack vare gemensamma insatser av fastighetsägare, polisen och Trollhättans stad har man nu kunnat stävja problemen.

Läs mer


Slopat avkastningskrav - mer hyggesfritt

Kommunfullmäktige beslutade i november att ta bort kravet på avkastning för det kommunala skogsbruket. Detta för att anpassa skogsbruket ännu mer till rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald.  

Andelen hyggesfritt skogsbruk kan nu öka betydligt.

Läs mer


Årets Skräpplockardagar startar

Nu är det dags för Trollhättans Skräpplockardagar 2022 i samarbete med Håll Sverige Rent. Under 2021 deltog 4366 Trollhättebor, de flesta från skolor och förskolor. Hur många blir vi i år? Alla är välkomna att anmäla sig.

Läs mer och anmäl deltagande


Vårvik - nu byggs en hållbar stadsdel

Trollhättan håller på att få en ny stadsdel, Vårvik, med 1600-1800 bostäder fram till 2030. Ett särskilt hållbarhetsprogram har antagits för Vårvik. Programmet har tre övergripande mål som har tagits fram för att fungera som rättesnören i alla beslut som fattas och alla processer som genomförs.

 

Läs mer


Shams vill ge något tillbaka

Sedan några månader tillbaka är Shams Faraj stadsdelsutvecklare för Kronogården, en stadsdel där hon är född och uppvuxen. Hon tycker att Trollhättans Stad gjort en modig rekrytering och tänkt utanför boxen. Ett helt nytt sätt att tänka och jobba som hon tycker borde vara ett föredöme även för andra kommuner.

 

Läs mer


Så jobbas det med social hållbarhet

För att ge en struktur i arbetet med social hållbarhet har Trollhättans Stad tagit fram den sociala hållbarhetsstrategin ”För ett jämlikt Trollhättan!” i samarbete med samtliga förvaltningar. Dokumentet har nu uppdaterats efter beslut i kommunfullmäktige. I strategin identifieras områden och inriktningar för stadens sociala hållbarhetsarbete.

 

Läs mer


Tips på intressanta nyhetsbrev

Här är intressanta nyhetsbrev om hållbar utveckling. Anmäl prenumeration i länkarna.

 

SVT:s Klimatbrevet. Nyheter, analyser och reportage om klimatkrisen.

 

Extrakt. Ges ut av Forskningsrådet Formas. Beskriver hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa olika samhällsutmaningar.

 

Hagainitiativets nyhetsbrev. Ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp. Gemensamt mål för företagen: Fossilfria till 2030.

 

Naturskyddsföreningens nyhetsbrev. Miljötips och miljönyheter.

 

 


Filmtajm

SVT Play visar mycket intressant med tema hållbarhet.

Den hotade jorden. Klimatförändringarna startar olika återkopplingsprocesser som i sin tur förvärrar uppvärmningen. 

Dagen då vattnet tar slut. På flera platser riskerar färskvattnet att ta slut. Hur illa är läget och vad kan göras?

Australien i lågor. Den svarta sommaren 2019 slukade eldstormen i Australien allt i sin väg.

Så orsakade vi klimatkrisen. Mänskligheten omformar planeten. Hur kan vi ställa om? Tre delar (Jord, Vatten, Luft).

One planet, one chance. Svensk naturserie. Vilken inverkan har våra dagliga val och vår livsstil på klimatet, den biologiska mångfalden och vår naturliga livsmiljö? 

Är Jorden överbefolkad?  Vi människor blir allt fler. För varje år ska planeten föda en allt större befolkning. 

Återvinningsbluffen. Bara två procent av den plast som produceras i världen återvinns och blir till nya förpackningar.


Hållbara arrangemang våren 2022

Välkommen att delta på dessa aktiviteter. Kostnadsfritt om det inte står annan info nedan. Klicka på länkarna för mer info.

 

Torsdag 18 mars, kl. 18.00-20.00. White box N3, Nohabgatan 15 (Innovatum). Naturskyddsföreningen bjuder in till en föreläsning med Roger Olsson. Skogen och Klimatet. Hur kan skogen påverka utsläpp av koldioxid och vilken typ av skogsbruk är fördelaktigast ur klimatsynpunkt? 

 

Onsdag 23 mars, kl 18.00-19.30. Albertsalen, Högskolan Väst. Naturskyddsföreningen och Högskolan Väst bjuder in till en föreläsning med Emma Sundh: Kom och Hälsa på i framtidens hållbara samhälle – så ser det ut! 

 

Söndag 3 april, kl. 13.00-15.00. White box N3, Nohabgatan 15 (Innovatum). Naturskyddsföreningen anordnar Klädbytardag. Inlämning dagen innan kl. 11.00-19.00.

 


Nyhetsbrevet: Nyheter, tips och goda exempel i arbetet med att göra Trollhättan mer hållbart. Synpunkter, tips eller frågor? Svara på mailet.

Vi värnar om din integritet. Så länge du är prenumerant lagrar vi din e-postadress. Trevlig läsning!Vill du avsluta din prenumeration, klicka här