Skriv ut

Enskedefältets skola med tre olika fasader.

Skolmiljö

 

SISAB:s arena för det hållbara och digitaliserade samhället 17 februari

Välkommen att delta på SISAB:s arena digitalt. Arenan riktar sig till dig som arbetar inom fastighetssektorn med hållbarhets- eller digitaliseringsfrågor, med fastighetsutveckling, i byggprojekt, eller har hållbarhet och digitalisering som ett intresseområde i din roll. Vi träffas och diskuterar aktuella frågor, utmaningar och möjliga arbetssätt i fastighetsbranschen där hållbarhet är målet och digitaliseringen vårt verktyg. 

 

Anmälan och mer information 

 

Funktionskontoll

Grön lekställning på skolgård.

För att hålla våra lekplatser så säkra som möjligt utförs varje år funktionskontroller. Det är en kontroll för undersökning av redskapens funktion och stabilitet, framför allt gällande slitage. Dessa kontroller utförs v. 9, 21, 30 och v. 44.

 

Vintersand

Snart är vintern slut och markskötseln startar igång på allvar. Ett vårtecken som brukar uppskattas ute på våra gårdar är sandupptagningen. Under mars kommer en första grovsopning att utföras som beräknas vara klar v. 11. Utöver grovsopningen kommer även en finsopning att ske, då tas all vintersand bort. Finsopningen beräknas starta i april och avslutas v. 15.

Grusig vinterväg.
 

Sandpåfyllning

På våra gårdar har vi många ytor med baksand och stridsand och Sisab ansvarar för att fylla på dessa ytor. Baksandlådor som har behov av en påfyllning fylls på två gånger per säsong och dessa veckor är v. 13-15 & v. 29-30. Stridsandytorna som har behov av påfyllning fylls på en gång under säsongen och det sker v. 13-15.

 
 
Energiagenterna exprimenterar med två bollar.
 

Experimentera med Energiagenterna

Våra Energiagenter har i samarbete med Gävle energi skapat ett upplevelsebaserat experiment för de äldsta barnen på förskolan. I det här experimentet används bollar för att utforska hur lägesenergin påverkar rörelseenergin. Klurigt? Titta på filmen så förklarar Agent Ström. Allt som behövs är en tennisboll och en basketboll. Testa ni med!

 

Experiment: Gilla läget med Agent Ström
 
 
 

FacebookLinkedIn  | Sisab.seLediga jobb  

 
 
Collage barn i skolmiljöer, Sjöviksskola och tre byggkranar.n
 

Nr. 1 2022

Nyhetsbrevet Skolmiljö skickas ut till dig som arbetar i någon av SISAB:s fastigheter. Hör gärna av dig med tips på vad vi kan ta upp i brevet tillkommunikation@sisab.se