Skriv ut

Maj 2022

Hej!

Nu går vi mot slutet av maj. Det är oroligt i världen vilket såklart påverkar oss alla.

På Stockholms Sjukhems äldreomsorg strävar vi fortsatt efter att bidra till förbättring och utveckling av vården och omsorgen. I det här brevet fokuserar vi på det.

I december började Stockholms Sjukhems äldreomsorgs medcinskt ansvariga (MAS), Elvira Avdic. Hon har på kort tid hunnit med mycket, bland annat att bli en del av vårt utvecklingsråd. Läs mer om detta i intervjun med Elvira.

Har ni någon fråga eller vill veta mer om något, kontakta gärna mig. Mina kontaktuppgifter hittar du längre ner i brevet.

Vänligen, Peter Ceder.

 

MAS och kvalitetsutvecklare

För ett halvår sedan började äldreomsorgens nya MAS & kvalitetsutvecklare Elvira hos oss. Nu får du lära känna Elvira lite bättre och höra vad hon tänker om Stockholms Sjukhem och vår stundande tillväxt.

Berätta om din roll på Stockholms Sjukhem.

– I min roll som MAS och kvalitetsutvecklare kommer jag tillsammans med chefer och medarbetare att bidra med säkerställandet av en god kvalitet och en säker vård för våra boende och patienter. Jag kommer att ansvara övergripande för vår kvalitet, kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. I min roll ingår även att samverka med FoUU, chefläkarkansli, kvalitets-, miljö och informationssäkerhetsansvarig för att möjliggöra en fördelaktig tillväxt och utveckling av äldreomsorgen inom Stockholms Sjukhem.

Vad har du för känsla av Stockholms Sjukhem?

– Jag gillar min nya arbetsplats. Jag känner mig ödmjuk inför dess historia samt smickrad att få kunna vara del av nuet.  Jag ser fram emot att ta mig an mitt nya uppdrag med förväntan och tillförsikt. Det ska bli spännande att få bidra till fortsatt utveckling inom Stockholms Sjukhems äldreomsorg.

Du har erfarenhet av att arbeta på Stockholms Sjukhem sedan tidigare, berätta.

– För många år sedan har jag arbetat som sjuksköterska inom ASIH Bromma, Stockholms Sjukhem. Det var en mycket lärorik tid att jobba med palliativ vård för mig som då var ganska ny i min roll som sjuksköterska. Inom ASIH Bromma hade jag många härliga kollegor och chefer som såg till att det blev en trivsam arbetsplats.

Vad tänker du om att vi växer och ”snart” har tre äldreboenden till?

– Behovet av äldreomsorg växer stadigt då den äldre befolkningen väntas öka betydligt i kommunerna. Det är positivt att Stockholms Sjukhem kan bidra och möta det ökande behovet med flera äldreboendeplatser och med det kunna erbjuda fler äldre som behöver oss bästa möjliga stöd, vård och omsorg.

Vi satsar ju mycket på konst och kultur. Och har namn på boenden kopplat till kultur. Vad tänker du kring det?

– Stockholm Sjukhems stiftelse har haft intresse för konst och kultur i vårdmiljö sedan verksamheten startade. Att vi namnger våra nya boende kopplat till kultur kan vara en aspekt på att den fina traditionen fortsätter i nutid. Att vi nu ges möjlighet att namnge våra äldreboende är i allra högsta grad en betydelsefull komponent i att skapa sammanhang och identitet som kan kopplas direkt till Stockholms Sjukhem.

Länk till youtubefilm om Stockholms Sjukhem
 
 

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Utvecklingsråd för att utveckla och förbättra äldreomsorgen

Elvira Avdic leder det nya utvecklingsråd som startat på Stockholms Sjukhem. Utvecklingsrådet är äldreomsorgens koppling till Stockholms Sjukhems FoUUI-enhet (forskning, utbildning, utveckling och innovation). Syftet med rådet är att skapa ett forum där vi lyssnar in de behov som finns och skapar möjligheter för förändring.

Utvecklingsrådet ska utgöra ett stöd för verksamheten genom att fånga upp förbättringsidéer och skapa förutsättningar för utveckling. Rådet är direkt integrerad med verksamheten genom att medarbetare från verksamheten deltar under leding av representanter från utvecklingsarenan. Utvecklingsrådet inom äldreomsorgen är en tvärprofessionell mix av olika deltagare och kommer att under resans gång få fler representanter från våra verksamheter då äldreomsorgen växer.

– Jag har som uppdrag att planera till möten och att rapportera till verksamhetsledningen. Min koppling till vår utvecklings- och innovationsarena gör det möjligt att sprida goda idéer som kommer direkt från verksamheterna. Vi arbetar för att fånga in vård- och omsorgsmedarbetarnas samt chefernas intresse och engagemang för att utveckla verksamheten tillsammans, berättar Elvira Avdic.

Vi låter Elvira besvara några frågor om utvecklingsrådet.

Vad är rådets syfte och mål?

– Syftet med utvecklingsrådet är att utgöra ett stöd för verksamheten att ta sig an de utmaningar vi står inför – idag och imorgon. Utvecklingsrådet ska ha som utgångspunkt att hämta in behoven som finns i verksamheten och skapa möjligheter för förändringar. Genom att utvecklingsarenasrepresentanter finns i samtliga verksamhetsområden ges vi även möjlighet att underlätta för och stödja nya idéer från respektive verksamhet, även på en övergripande nivå. Det kan också bidra till att skapa en positiv synergieffekt i stort för hela Stockholms Sjukhem.

Rådet kommer att samverka med FoUUI. Hur kommer detta att se ut?

– Utvecklings- och innovationsarena har sin hemvist i FoUUI med representation från alla verksamhetsområden. Idag har vi FoUUI-representanter i samtliga ledningsgrupper, som i sin tur regelbundet möts över verksamhetsområdesgränserna i tre arenor; forsknings-, utbildnings- och utvecklings och innovationsarenor för att driva FoUUI-arbetet. Utvecklingsrådet har även en representant idag som sitter i FoUUIs ledningsgrupp.

Hur ska kunskapen föras vidare i våra äldreboenden?

– Med utvecklingsrådet vill vi möjliggöra för att forskningsidéer och förbättringsförslag skall komma direkt inifrån kärnan i verksamheterna där vård- och omsorgspersonal identifierar utmaningar i det dagliga arbetet. De kunskapshöjande insatser som erbjuds måste utgå från de specifika behov som personal, ledning och representanter för äldre och närstående identifierar i verksamheten. Äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem har varit, och är, en aktiv part i forskningen som möjliggör för att den senaste aktuella forskningen förmedlas till vår vård- och omsorgspersonal.

Är målet att bedriva akademisk äldreomsorg?

– Vår ambition är att erbjuda vård och omsorg som bygger på det bästa tillgängliga kunskapen. På Stockholms sjukhem är äldreomsorgen integrerad med FoUUI enheten det ger oss tillgång till det senaste evidensbaserad kunskap inom området med stark koppling mellan vetenskap och praktik. Tillsammans och i samarbete med andra vill vi göra omsorgen bättre för våra boende. Vi vill driva utvecklingen inom äldreomsorgen genom att arbeta evidensbaserat och alltid sträva efter förbättring och utveckling. Vi vill arbeta systematiskt och ta varje möjlighet att lära oss av våra framgångar men även misstag.

Vad tror du att vi tillsammans i äldreomsorgen kan se för vinster med ett utvecklingsråd?

– Min förhoppning är att vi med utvecklingsrådet fångar in intresse, underlättar för delaktighet och engagemang med målet att utveckla verksamheten tillsammans.  Med utvecklingsrådet får vi möjlighet skapa en utvecklande och kreativ plattform med en bred representation av olika roller och professionsrepresentanter, avslutar Elvira.

Lorem Ipsum

 

Kontakta Peter Ceder

Har du frågor eller vill veta mer om något?

Eller vill du signa upp dig för att få nyhetsbrevet i din mejl?

 

Du når mig på: peter.ceder@stockholmssjukhem.se 

Tel: 08-122 892 25

 

Tipsa gärna kollegor eller andra som du tror vill prenumerera på mitt nyhetsbrev. Skicka ett mejl till mig, så får du ta del av kommande brev.

 
 

Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare som bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Vi erbjuder ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Följ oss gärna på:

 
 

Personuppgifter som sparas om dig som prenumererar på nyhetsbrevet

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera dig om att vi har registrerat din mejladress. Din mejladress används enbart för att skicka ut vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" som finns längst ner i varje nyhetsbrev. Då raderas din mejladress automatiskt från nyhetsbrevets register.