Skriv ut

2022-03-31

Nyhetsbrev - Kultur- och fritidsnytt, Skurups kommun

Kultur- och fritidsnytt är till för alla som är intresserade av vad som är på gång inom kultur och fritid i Skurups kommun. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.


Föreningsträff - 26 april

Välkomna till Kultur- och fritids föreningsträff. Tisdagen 26 april klockan 18:00 – 20.00 Biorama – Kommunhuset. Anmäl er till kulturfritid@skurup.se senast 18 april. Max två av föreningsstyrelsen utsedda representanter per förening välkomnas.

Vi på kultur och fritid ser fram emot ett möte med er för gemensam nyttig information.

Kvällen kommer bland annat att innehålla information om vad som är på gång i kommunen samt information om kommunens nya föreningsstöd. 


Föreningsstöd

Nytt föreningsstöd antaget i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt föreningsstöd som träder i kraft 2022-07-01.

Den 26 april kommer kommunen anordna en föreningsträff, där kommer man få möjlighet att få mer information om det nya föreningsstödet. Ni finner det nya föreningsstödet via nedanstående länk.

Klicka här

 

Stöd till sociala föreningar

15 april är sista dagen att ansöka om stöd till sociala föreningar. Syftet med detta stöd är att stödja föreningar som bedriver social verksamhet som stimulerar till en positiv utveckling för medborgarna i Skurups kommun. Kommunens pensionärsföreningar och föreningar med social inriktning får söka detta stöd.

Klicka här  

 

Utvecklingsstöd och Utvecklingsstöd - Kultur 

Den 30 april är sista dagen att ansöka om utvecklingsstöd eller utvecklingsstöd - kultur. I detta stöd har föreningar möjlighet att ansöka om utvecklande projekt som planeras att genomföras under sommaren/hösten 2022. 

Klicka här

Dags att nominera till årets kommunpriser

Idrottspris
Syftet är att uppmärksamma särskilt värdefulla insatser inom det idrottsliga verksamhetsområdet. Idrottspriset utdelas till idrottsledare eller idrottsaktiva som är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun.
Idrottspristagare, en eller flera, utdelas årligen under högtidliga former. Pristagarna får dela på summan 10 000:-. 

 

Klicka här

Kulturpris

Utdelas till person, grupp eller organisation för värdefulla insatser under längre tid inom kulturella områden såsomlitteratur, musik, bildkonst, konstverk, teater, dans, textilkonst, musei- och utbildningsverksamhet, film, lokalhistoriskforskning, kulturminnesvård, eller andra jämförbara områden. 

Klicka här

Kulturstipendium

Utdelas till yngre person för stöd och uppmuntran till kulturell utveckling. Stipendiet skall göra det möjligt förmottagaren att förverkliga en idé eller ett projekt. Vid bedömning prioriteras kandidatens beskrivning av hurstipendiet skall användas för utveckling och förkovran.

Klicka här

Arkitekturpris
Utdelas till person, grupp eller organisation för att uppmuntra god arkitektur i kommunen.Arkitekturpriset utdelas till personer som är födda, bosatta eller verksamma i Skurups kommun.

Klicka här

Nationaldagsfirande - Vill er förening medverka?

Förhoppningsvis kan vi fira nationaldagen som vanligt igen! Planeringen för denna dag har påbörjats. Vill er förening medverka under nationaldagsfirandet? Lägg ett mail till kulturfritid@skurup.se senast den 31 mars

 


Årsmötesprotokoll

Viktig info till er föreningar gällande era årsmöte:

En förening ska som utgångspunkt genomföra sitt årsmöte senast vid den tidpunkt som anges i stadgarna. För att en förening ska vara registrerad i kommunens föreningsregister ska föreningen årligen inkomma med: verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultaträkning/balansräkning och revisionsberättelse. Dessa handlingar kan man enkelt ladda upp via kommunens föreningsregister. 


Bokning av kommunala lokaler/anläggningar + Föreningsregister

Bokning av kommunala lokaler/anläggningar görs via kommunens bokningssida. 

Klicka här

 

Föreningsregister

Glöm inte att uppdatera era föreningsuppgifter i kommunens föreningsregister. Här kan ni även ladda upp era årsmötesprotokoll.

Klicka här

Säsongsbokningar i kommunala inomhushallar (ej fotbollshallen)

Senast 25 maj ska föreningar (föreningar som bedriver inomhusverksamhet) inkomma med förslag till önskade tider gällande träningssäsongen 2022/2023 (höst/vår). Ni skickar önskade tider till kulturfritid@skurup.se, där ska ni även uppge lag/åldersgrupp som er förening har.


Tips till föreningar: Ledare som som lyssnar - en e-utbildning om psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Som förening kan ni be era ledare att ta del av denna utbildning och på så sätt stärka era ledare i dessa viktiga frågor.

Klicka här  

 


Kulturevenemang

I kommunens evenemangskalender finner ni kommande evenemang i kommunen. Vill ni ha med ert evenemang i kalendern så lägg ett mail till kulturfritid@skurup.se. 

Evenemangskalender


Skurups Bibliotek

Skurups kommun har fyra bibliotek, folkbiblioteket i Skurups tätort samt biblioteken i Abbekås, Rydsgård och Skivarp.

Bibliotekets hemsida


Se kommande filmer på Biorama

Kommunens biograf "Biorama" visar de senaste filmerna.  

Biorama - Pärlan i Skurup


Fritidsgårdar - Skurups kommun


 

Dela gärna med dig av denna information till fler! Vill du inte längre få detta nyhetsbrev så skicka ett meddelande till Kultur & Fritid

 

Med vänlig hälsning

Kultur- och fritidsenheten

Martin Kalén - Fritidsstrateg

 

 

Släpp innehåll här