Skriv ut

Välkommen till vårens BoDialog i Trollhättan!

Mot ett hållbart växande Trollhättan. Vi har upplevt den största ökningen av växthusgasutsläpp i människans historia och om vi ska ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen krävs omedelbara multisektoriella åtgärder. Det sker dock betydande framsteg på många håll och möjligheterna att begränsa klimatförändringarna och uppnå synergier med andra hållbarhetsmål är stora på både kort och medellång sikt. Bygg- och fastighetssektorn står i dag för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Vad kan vi göra i Trollhättan och vilka synergier finns inom vårat samhällsbyggande? Detta kommer vi att utforska på vårens BoDialog den 6 maj. Välkomna!

Datum 2022-05-06

Tid 08:30- ca. 11:45

Plats Scandic Swania, Storgatan 47-49 Trollhättan

Fler möten, nätverksträffar och annat som kan intressera dig hittar du på  trollhattan.se/foretagarkalender  

 
 

BoDialog - om Trollhättans tillväxt och utveckling

Två gånger om året har vi BoDialog där politiker och tjänstemän från Trollhättans Stad bjuder in aktörer på bostadsmarknaden för att berätta om Trollhättans utvecklingsplaner och diskutera stadsbyggnads-utmaningar. Målet är att ge näringslivet en ökad förståelse och skapa engagemang kring vårt arbete med att planera och utveckla Trollhättan. Det är också ett forum för att ge oss bra input i utvecklings-frågor. 

Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande

Johan Bengtsson, samhällsbyggnads- och utvecklingschef

Helena Kortered, näringslivschef

 
 
 

Trollhättans Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om du har åsikter eller frågor om behandlingen kontaktar du stadens dataskyddsombud på dataskyddsombud@trollhattan.se. För mer information om stadens behandling av personuppgifter, se www.trollhattan.se/dataskydd