Skriv ut

 
 

Nu granskas Swedac

Som Sveriges ackrediteringsorgan är det Swedacs uppdrag att utvärdera viktiga verksamheter i Sverige. Vart fjärde år blir Swedac själva bedömda och i mitten av september var det dags.
– Utvärderingen är en viktig del i kedjan av förtroende och en möjlighet till utveckling, säger Kristina Hallman, avdelningschef för ackreditering på Swedac.

 

Läs mer: 

 

Så går det till:
Nu granskas Swedac – så utvärderas ett ackrediteringsorgan

Mija Renko, Slovenian Accreditation leder bedömarteamet:
”Bedömningen är viktig för förtroendet – alla ska kunna lita på systemet”

Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström om den genomförda bedömningen:
”Jag är stolt över kompetensen hos Swedacs medarbetare” 

Fredrik Langmead, bedömningsledare Swedac, är en av dem som gör referentbedömningar av andra ackrediteringsorgan i Europa. 
”Att vara en del i detta är en otroligt spännande uppgift”

 

 
 

Det händer i höst för Swedac

Mycket av arbetet präglas fortfarande av pandemin och lösningar på distans.
– Vi gör vår del och följer fortsatt Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Swedacs kommunikationschef Peter Kronvall. Här är några av de aktiviteter som Swedac är involverade i den närmsta tiden.

 

Läs mer

 

Följ oss:

 
 

swedac.se