Skriv ut

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs informationsbrev den 28 januari 2022

 

Målsättning med detta ”infobrev” är att sprida viktig information och fattade beslut från Styrgrupp Närvård.

Närvårdssamverkans arbete är vårt gemensamma uppdrag, vi ska och vi gör skillnad via samverkan. 

    

Närvårdssamverkans hemsida                  

Kontaktuppgifter till Närvårdskontoret:

Charlotte Bliesener Falkenström
charlotte.bliesener@vgregion.se
0703–799003

Anna-Lena Hardtmann
anna-lena.hardtmann@vgregion.se
0701-592162

 

 

De tre dokumenten kring Process vid behov av samordning efter utskrivning från sjukhus började gälla 1 september. Nu finns också flödesscheman för bedömning gällande SIP i samband med slutenvårdstillfället. 

 

Dokument:  Klicka här 

 

 INFORMATION/BESLUT 

- Maria Jonsson, Borås Stad tar över ordförandeskapet i Styrgrupp närvård 2022-2023. Boubou Hallberg, SÄS blir vice ordförande. Båda dessa samt Maritha Bäck, primärvård utgör Styrgrupp närvårds arbetsutskott (AU) 2022-2023.  

- Styrgruppen beslutar att det ekonomiska överskottet på 298 374 kr flyttas med till 2022. 

- Styrgruppen beslutar att ge projektledarna för Uppdrag hälsa fortsatt uppdrag att arbeta vidare enligt plan under 2022. 

- Styrgruppen beslutar att utkastet för den delregionala färdplanen Nära vård ska gälla tills vidare. 

- Utvecklingsdagar för Styrgruppen kommer att genomföras den 29 april och den 7 oktober.

- Dialog om höjning av medlemsavgiften för kommun och region har påbörjats. 

 

- Maria Glemfelt kommer att få ett fortsatt uppdrag på 20% för att stötta arbetet med SIP. 

-  Behnaz Farbod som håller i utbildningar kring SIP i SAMSA har förlängt uppdrag till och med 31 maj 2022.  

-  Spridningskonferensen genomförs digitalt den 4 februari 2022.

- Tre workshopar genomförs tillsammans med Hans Van Den Brink, VGR för att skapa ett digitaliseringsdokument för Södra Älvsborg. 

- Workshop kommer att genomföras den 1 respektive den 3 mars. Inbjudna är de som arbetar med vårdövergångar och planering i  SAMSA.

- Samverkan under julens ledighet har fungerat väl. Alla verksamheter har bidragit till att belasta sjukhuset mer än nödvändigt. Om alla bidrar lite så blir det stora effekter. 

 

 

 

 

 

 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här