Skriv ut


Psykiatrin Hallands nya film tar upp våld i nära relationer

I vår nya film ”Att tala om våld i nära relationer” lyfter Psykiatrin Halland fram vikten av att vara uppmärksam på om en patient lever med våld inom familjen. 

– Tanken är att filmen ska fungera som utgångspunkt för diskussioner inom vården och bidra till ökad vaksamhet kring våld och även ökad kompetens när det gäller att ställa frågor om våld, säger Aslak Iversen, verksamhetschef för öppenvårdspsykiatrin i Halland. 

Utöver anställda i psykiatrin kan filmen användas av exempelvis andra delar av vården eller socialtjänsten. Även de som själva lever i våldsutsatthet kan ha nytta av det viktiga budskapet, som är att man måste våga tala om våldet och att det finns hjälp att få. 

Varför är det viktigt för psykiatrin att uppmärksamma våld i nära relationer?

– Det är viktigt för flera delar av vården, men hos oss finns många patienter som är extra sårbara. Det är viktigt för att få en korrekt bild av patienten och hans eller hennes livsomständigheter. Man måste skilja psykiatriska sjukdomsyttringar från konsekvenser av destruktiva livsomständigheter, säger Aslak Iversen.

Se filmen här!

 


PSYKIATRIN HALLANDS NYHETSBREV vänder sig till alla våra samarbetspartner. Har du frågor, synpunkter eller vill medverka som skribent, oavsett organisation, skicka ett e-brev till nyhetsbrevets redaktör Harald Bergengren. Ansvarig utgivare: Goran Delic, förvaltningschef, Psykiatrin Halland.


Vill du anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Klicka här