Skriv ut

Dec 2021. 1015 prenumeranter. Prenumerera och läs tidigare nummer


Snabbspolad utveckling

På karttjänsten Google Earth Timelapse snabbspolas 40 års utveckling på olika platser på jordytan. Bland exemplen finns en smältande glaciär i Alaska, hur Dubai växer fram ur öknen, hur Aralsjön torkar ut och Madagaskars skogar skövlas. Med hjälp av sökrutan går det även att se hur en valfri plats förändrats.

 

 Se karttjänsten här


Länets friluftskommun

Trollhättans Stad har utsetts till årets friluftskommun i Västra Götaland, och nationellt klättrar Trollhättan från plats 41 till plats 5.  – Målsättningen? Bäst i landet, säger Robert Stenberg, områdeschef på Kultur- och fritidsförvaltningen.

– Det är väldigt glädjande att de här medvetna satsningarna på friluftsliv och folkhälsa burit frukt, säger kommunstyrelsens ordförande, Paul Åkerlund.

 Läs mer  


Bred samverkan för biologisk mångfald

I våras antog kommunfullmäktige Trollhättans Agenda 2030-strategi. Den pekar ut Biologisk mångfald, som ett av två fokusområden att lägga extra kraft på. 

Under året har Trollhättans Stads organisation jobbat tillsammans för att ta fram en mängd förslag till hur mångfalden kan utvecklas. Ett resultat är att fem ansökningar om statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) nu utvecklats. Under våren kommer en bred utbildningsinsats att genomföras i organisationen. 

Läs mer


Återbrukade sängar på sydlig kurs

Drygt 30 vårdsängar packades nyligen in i en lastbil på Källstorpsgården för vidare transport till sjukhus i Afrika.

 

– Det här känns jättebra! Att betala dyrt för att kassera sängar som egentligen fungerar känns illa, säger Malin Wallenberg, biträdande rehabiliteringschef på Omsorgsförvaltningen.

 

Läs mer


Alexandre Antonelli inspirerade

Alexandre Antonelli, internationelllt känd forskare inom biologisk mångfald, gästade nyligen Trollhättan digitalt och informerade om den biologiska mångfalden. Vad är det för något, hur hotas den och vilka lösningar finns?  Mötet var årsavslutning på arbetet inom ”Bred samverkan för biologisk mångfald”.

Krisen för biologisk mångfald är på samma sätt som klimatförändringarna en existentiell kris som hotar vår civilisation. 1 miljon arter riskerar utrotning de närmaste årtiondena, men det går att bromsa och vända utvecklingen.

Läs mer 


Prisat antivåldsarbete i Trollhättan

Trollhättans Stad bedriver ett högprioriterat, engagerat och framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer. Kvinnofridsbarometern Unizon har tre gånger, 2017, 2019 och nu även 2021, rankat kommunen som bäst i landet för sitt arbete mot våld i nära relationer.

 

 Läs mer

Länk till Kvinnofridsbarometern 2021


Bokvägen 35 bidrar till hållbarhet

LSS-boendet Bokvägen 35 har tilldelats utmärkelsen ”Årets Verksamhetsutvecklare” av Trollhättans omsorgsnämnd. Under 2021 har verksamheten haft olika projekt varje månad som utgått utifrån hyresgästernas intressen och ämnen som de brinner för. Många med hållbarhetstema, t. ex. insamling av pant, kläder och prylar till second hand och matkassar till Trollhättans Matbank.

 

Läs mer

Trollhättans Matbank - Verdandi


Eidar värd för Klimat- och energikicken

Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidar var nyligen värd för Sveriges Allmännyttas tvådagars konferens Klimat- och Energikicken 2021 med 250 deltagare. Konferensen som genomfördes i Folkets Hus Trollhättan den 24-25 november tog upp klimat- och energifrågor kopplat till hyresbostäder. 

Läs mer


Effektivare fjärrvärme

Trollhättan Energi och företaget Nevs har samarbetat för att effektivisera fjärrvärmeanvändningen i Nevs 480 000 m2 stora lokaler. Första året sparades 17 % och i år ytterligare 15 %.

 

– Det gynnar hela vårt system. Vi säljer rent krasst mindre fjärrvärme till Nevs efter det här, men då kan vi ju istället leverera den till andra som behöver den bättre. Jag tycker detta är ett bra exempel på hur vi gemensamt med kunderna tar ansvar för vår stad, säger värmeingenjör David Svedberg.

 

Läs mer


Nya klimatlöften antagna

Även i år utmanar Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen med Kommunernas klimatlöften. Kommunstyrelsen i Trollhättan antogs nyligen 16 klimatlöften inför 2022. En del nya löften, andra löften har utvecklats med högre ambitioner. De nya löftena som antogs var: "Vi har en laddplan för kommunen", "Vi bygger i trä" och "Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet". 

 

Läs mer

Klimat 2030.s hemsida


Utvecklad biologisk rening

Snart är den nya slamhanteringsanläggningen klar vid Arvidstorps avloppsreningsverk. Sedan börjar sprängningarna i berget för att göra plats för en 140 meter lång bassänghall med utvecklad biologisk rening, som ska minimera utsläppen av kväve och fosfor. Investeringen ingår i Vattenpaketet 2026.

 

Läs mer


Bli en vardagshjälte

Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Trollhättan får av Trollhättan Energi tillgång till utbildning om avfall, vatten- och avlopp, fjärrvärme, el och biogas. Under detta läsår digitalt.

Syftet är att göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle. Vårens lektioner bokas senast i mitten av januari. 

Läs mer och boka lektion

Klass 4-6 Anmäl till Textiljakten här


Nyhetsbrevet: Nyheter, tips och goda exempel i arbetet med att göra Trollhättan mer hållbart. Synpunkter, tips eller frågor? Svara på mailet.

Vi värnar om din integritet. Så länge du är prenumerant lagrar vi din e-postadress. Trevlig läsning!Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här