Skriv ut

FoU lunchföreläsningar


FoU lunchföreläsningar hösten 2021 är digitala.

 

Spridning av evidensbaserad kunskap i primärvården

Tobias Abelsson, doktorand vid Sahlgrenska Akademin, medicinsk bibliotekarie FoU Halland

För att se föreläsning: Klicka här

 

Hjärtsvikt i Region Halland

Björn Agvall, distriktsläkare och FoU handledare FoU Halland

För att se föreläsning: Klicka här

 

Hälsan i Halland

Amir Baigi, epidemiolog och avdelningschef FoU Halland

För att se föreläsning: Klicka här

 


Grattis Jonas!


Under september 2021 har vi haft en medarbetare i Region Halland som har disputerat och vi säger grattis till Jonas!

 

Jonas Karlsson, HS,  disputerade 2021-09-17 vid Högskolan i Borås med sin avhandling:

"Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients, family members, and critical care nurses"

 

 

 


Övningsdisputation hösten 2021


Den 24/11 kommer Kristoffer Wibring, ADH, ha sin övningsdisputation i Samlingssalen vid Hallands sjukhus Varberg.

Kristoffer forskar kring prehospital riskbedömning av patienter med bröstsmärta, vilket är en av ambulanssjukvårdens största patientgrupper. Det övergripande syftet med avhandlingen är att utveckla beslutstöd för att i ambulansen kunna identifiera vilka av dessa patienter som har hög risk för akut allvarlig sjukdom och vilka som har ett mindre akut vårdbehov. Med användandet av ett sådant beslutstöd skulle ambulanssjukvårdens resurser kunna användas på ett mer effektivt sätt samtidigt som patienten direkt kan hänvisas till en vårdnivå och/eller transportsätt som är anpassat för dennes behov.

FoU bjuder på en lättare lunch som serveras kl. 11:30. Övningsdisputationen pågår kl. 12:00-13:00.

Anmäl dig här!  

Välkomna!


Nyheter från Etikprövningsmyndigheten


I månadsskiftet september/oktober 2021 driftsätts Etikprövningsmyndighetens nya system för ansökning och handläggning av etikansökningar. Det nya systemet heter Ethix och har utvecklats för att vara användarvänligt och effektivt med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande och slutligt beslut.

Ethix kommer nås genom länk på webbplatsen www.etikprovning.se  På etikprövningsmyndighetens webbplats hittar du också mer information som uppdateras löpande den närmaste tiden om systemet och hur de gör för att införa Ethix.

Några datum som är viktiga att komma ihåg:

Den 23 september kl. 24.00 stänger vi nuvarande ansökningssystem.

Den 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet, Ethix.

Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

För mer information vänligen besök webbplatsen www.etikprovning.se


Good Clinical Practice (GCP)


 

 

 

 

Platser kvar på GCP-utbildning för medarbetare – 5 oktober 

Ännu finns det platser kvar till vår digitala GCP-utbildning den 5 oktober. Utbildningen hålls av Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och när utbildningen är genomförd får du ett diplom för genomförd GCP-utbildning något som ofta är ett krav att man ska visa upp när man ska delta i kliniska prövningar. Passar inte just detta tillfälle så finns det fler datum med GCP-utbildningar i våra samverkansregioner.

Se mer information och anmälan: Vårdgivare Region Halland 

 

Fler utbildningstillfällen till chefsutbildningen – 23 september och 5 oktober

Efter en god utvärdering av vårens fem utbildningstillfällen i ”Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för verksamhetschefer” så anordnas två uppsamlingsheat för chefer i södra sjukvårdsregionen. Passa på att uppdatera dig i regelverken som gäller när verksamheten bedriver forskning och vad du som verksamhetschef behöver tänka på.

Se mer information och anmälan:  Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP - RCC (cancercentrum.se)  


Seminarieserie på Gothia Forum


Passa på att lyssna in på något av Gothia Forums digitala seminarier om du har möjlighet. Under hösten finns det chans att fördjupa förståelse kring juridiken kring forskningshuvudmannaskapet när ett lärosäte och sjukhus samarbetar, och det finns möjlighet att fördjupa sig i GDPR och prövarinitierade studier. Seminarierna är digitala och vanligtvis mellan kl 13-14.30.

Se mer information och anmälan:  Gothia Forums seminarieserie om klinisk forskning  

 


Nu öppnar vi biblioteken igen!


De medicinska biblioteken vid Hallands sjukhus Varberg och Halmstad öppnar åter sina lokaler torsdag 30 september. 

Öppettiderna är som tidigare måndag - fredag, kl. 12.00–15.00.

Varmt välkomna!

 FoU Medicinsk information och bibliotek  


15-minuters föreläsningar


Vi på Medicinsk information och bibliotek ger i höst fyra 15-minuters föreläsningar på Teams.

Filtrering i PubMed 

Vi visar filtreringsmöjligheter som finns i den medicinska databasen PubMed. Filtrering utifrån bland annat publiceringsdatum, artikeltyp, vilka olika val av studiedesign som ges och hur man filtrerar utifrån parametrar såsom tex kön och ålder gås igenom. 

När? Klockan 11.00 torsdagen den 7/10  

Var? På Teams. Logga in på:  Klicka här för att ansluta till mötet   

 

Sökstrategier 

Vi visar olika sökstrategier och tips som kan vara användbara vid databassökningar. Vi går igenom användandet av kontrollerade ämnesord så som MESH termer, hur man kan strukturera en sökning, lite övergripande hur man börjar söka och vad som är bra att tänka på. 

När? Klockan 11.00 torsdagen den 28/10  

Var? På Teams. Logga in på: Klicka här för att ansluta till mötet 

 

Sökning i CINAHL 

Visning i hur du söker i den medicinska databasen CINAHL. CINAHL är en bibliografisk databas som innehåller referenser inom omvårdnad, sjukgymnastik, biomedicin, arbetsterapi och hälsa. 

När? Klockan 11.00 onsdagen den 17/11 

Var? På Teams. Logga in på:  Klicka här för att ansluta till mötet   

 

Skaffa bibliotekskonto, reservera böcker och bli meröppetanvändare 

Hur du skaffar ett bibliotekskonto, söker och reserverar böcker genom bibliotekets katalog samt hur du registrerar dig som en meröppetanvändare, vilket ger dig tillgång till bibliotekslokalen i Varberg 24/7.

När? Klockan 11.00 onsdagen den 8/12  

Var? På Teams. Logga in på: Klicka här för att ansluta till mötet 

 

 

Meröppet 24/7 på gång för det medicinska biblioteket i Varberg!


Snart kommer det medicinska biblioteket i Varberg att erbjuda en meröppet lösning för anställda inom region Halland samt vårdgivare med avtal. Meröppet innebär att du kommer att kunna ansöka om att bli en meröppetanvändare på biblioteket vilket ger dig, via ditt SITHS-kort, tillgång till biblioteket 24/7. Detta gör att du har möjlighet att nyttja biblioteket i Varberg på de tider som passar dig bäst. Vi inväntar bara att de sista delarna ska komma på plats så är vi redo att köra igång.

För att bli en meröppetanvändare behöver du ha ett lånekonto på biblioteket, sedan kan du ansöka om tillgång till meröppet via bibliotekets sidor på vårdgivarwebben Vårdgivare - Region Halland. När du blivit en godkänd meröppetanvändare så kommer du att kunna komma in i biblioteket i Varberg med ditt SITHS-kort.

Håll utkik efter nyheter på intranätet om när meröppet är igång och det går att ansöka om att bli en meröppetanvändare på biblioteket i Varberg.Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet skicka ett mail till nedan kontaktperson.

Kontaktperson:  maria.gustafsson@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2020-03-09