Skriv ut
FoU-dagen torsdag 5 maj 2022


I syfte att främja forskning, utveckling och utbildning i Region Halland arrangeras en FoU-dag. Under dagen presenteras aktuell forskning och utveckling utifrån de aktiviteter som pågår i regionen kopplat till temat för dagen.

Tema: God och nära vård – vägen från beslut till verkstad.
Vid förmiddagens program kommer vi lyssna på föreläsare med nationellt perspektiv och erfarenheter av utveckling av hälso- och sjukvård kopplat till temat för dagen samt det regionala perspektivet för Region Halland.

Under eftermiddagen är det föreläsare som berättar om regionala utvecklings- och forskningsprojekt i Halland.

 

I år arrangeras FoU-dagen på plats på Hotel Tylösand, Halmstad.
Välkommen med din anmälan för att vara med på plats  

Om du istället vill följa dagen digitalt så behövs ingen anmälan. Länk till sändning publiceras i nyhet på intranät och vårdgivarwebb den 5 maj. Sändningen kommer även att vara tillgänglig på webben i efterhand.

För mer information och program:  FoU-dagen 2022  

Välkomna!
Stefan Lönn t.f. FoU-chef


Seminarieserie om klinisk forskning


Under våren tillhandahåller Gothia Forum, Kliniska Studier Sverige, en digital kostnadsfri seminarieserie för klinisk forskning.

Tisdag 29 mars kl. 13.00-14.30 är temat ”Försäkringar och avtal vid kliniska läkemedelsprövningar” och talare är Maria Matson Dzebo, projektledare och Helena Carrick, jurist Gothia Forum.

Tisdag 3 maj kl. 13.00-14.30 är temat ”Att ansöka om tillstånd för klinisk läkemedelsprövning i nya EU-portalen CTIS” och talare är Maria Matson Dzebo och Helena Ohlsson, projektledare Gothia Forum.

Anmälan sker via Gothia Forum  seminarieserie Klinisk forskning   .


FoU-luncher


FoU-luncher är under planering och våren kommer bjuda på digitala föreläsningar medan hösten återigen kommer att ge fysiska föreläsningar på olika platser i Regionen.

 


Good Clinical Practice (GCP) utbildning för verksamhetschefer


 

 

 

GCP-utbildning planeras till att hållas i 27 april 2022 genom Kliniska Studier Sverige Forum Söder och Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd). Kursen genomförs digitalt under en heldag och riktar sig till verksamhetschefer som på något vis kommer i kontakt med kliniska studier inom hälso- och sjukvård. Deltagande i kursen ger ökad kunskap om forskning och de regelverk som styr kliniska studier. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om regelverken för att själva kunna genomföra kliniska studier. Utbildningen innehåller också delar som ger ökad kunskap om våra regionala processer kring klinisk forskning samt inspiration kring hur man skapar en god forskningskultur inom sin verksamhet. Mer information om kursen kommer inom kort att finnas i kurskatalogen som du hittar i  Kompetensportalen  , där även anmälan görs.

Välkomna!


Digitala frukostseminarier 2022


Du har väl anmält dig till nästa tillfälle den 6/4? Temat för dagen: 
”Hur kan man skapa samproduktion mellan olika intressenter.”  Länk till anmälan  

 

Tillsammans med Region Halland, Halmstad högskola och Hallands kommuner arrangeras frukostseminarier om den gemensamma satsningen i regionen på informationsdriven vård med specifikt fokus på kunskapsstyrning, uppföljning/analys och verksamhetsutveckling.

Syftet med seminarieserien är att få möjlighet att mötas, nätverka och diskutera gemensamma utmaningar som kan ta oss framåt i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland.

 

Har du några frågor går det bra att kontakta Region Hallands kontaktperson  Birgitta Magyar , FoU Halland

 

 


Ny rutin - Forskning på medicintekniska produkter


Den 8/2 publicerades en ny rutin i ledningssystemet ” Forskning på medicintekniska produkter ”. Syftet med rutinen är att beskriva arbetsgången och ansvarsfördelningen för kliniska studier på medicintekniska produkter i Region Halland utifrån Europaparlamentets och rådets förordning om Medical device regulation (MDR). Förutsättningen för att en medicinteknisk produkt får användas i forskning är att produkten uppfyller regelverkets krav på säkerhet och prestanda. Olika ansvarsområden finns för verksamhetschef, sponsor och prövare samt olika tillvägagångssätt för om produkten är CE-märkt eller ej finns.


Meröppet 24/7 Varbergs sjukhusbibliotek


Det medicinska biblioteket på Varbergs sjukhus kan nu erbjuda meröppet, detta innebär att du som personal i Region Halland samt privata vårdgivare med avtal har möjlighet att ansöka om att bli meröppetanvändare. Som meröppetanvändare får du tillgång till biblioteket 24/7 alla dagar i veckan via ditt SITHS-kort. Under bibliotekets obemannade timmar så är det självbetjäning som gäller och detta görs via en dator på biblioteket, instruktioner hur man använder självbetjäning finns på plats samt i mejlet du får när du registrerar dig. Du är välkommen in under bibliotekets bemannade öppettider om du skulle vilja få en genomgång och visning hur meröppet fungerar. Våra bemannade öppettider hittar ni på bibliotekets sidor på vårdgivarwebben:  Vårdgivare - Region Halland .

Ansökan om att bli meröppetanvändare hittar ni på bibliotekets sidor på vårdgivarwebben eller via länken här:  Ansökan om meröppet sjukhusbiblioteket Varberg  


Teams-föreläsningar våren 2022


Medicinsk information och bibliotek fortsätter under våren att göra sina 15-minuters föreläsningar på Teams. Kvar har vi visningar av Cochrane och Best Practice, har du inte möjlighet att delta direkt eller vill se våra tidigare föreläsningar så finns det inspelade versioner på bibliotekets sidor:  Medicinska bibliotekets guider  

Visning av Cochrane
Cochrane är ett evidensbaserat kunskapsstöd med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Vi visar hur man använder och hittar systematiska översikter i Cochrane.
När? Klockan 11.00 onsdagen den 30/3
Var? På Teams.  Klicka här för att ansluta till föreläsningen  

 

Använda BMJ Best Practice

Best Practice är ett kliniskt kunskapsstöd, vi visar och går igenom vad som finns på sidan och hur de olika delarna på sidan kan användas.
När?  Klockan 11.00 onsdag den 27/4
Var? På Teams.   Klicka här för att ansluta till föreläsningen  

 

ST tilldelning Vårdval Halland


Uppdraget som rör tilldelning av ST-tjänster inom Vårdval Halland har från och med i år 2022 flyttat från Avdelningen för uppdrag och analys inom Hälso och sjukvården till FoU Halland.

Målet med att flytta uppdraget är att:

* säkra utbildningsplatser för ST-läkare i Halland
* kvalitetssäkra utbildningar av hög kvalité för ST-läkare i Halland
* bidra till att trygga kompetensförsörjning av ST-läkare i Halland

Budget och arbetsprocess kring ekonomi och ersättningar kommer att vara oförändrad. 
Administration och tilldelningsprocessen kommer fortsatt ske i nära samverkan mellan vårdvalskoordinator, vårdvalsenheter, regional övergripande studierektor, ekonomer samt ST-studierektorer.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Kerstin Fjällman Schärberg  
Avdelningschef FoU Halland


Utökat uppdrag för AT studierektor


Mats Neumann, AT studierektor har fått ett utökat ansvar inom FoUs AT uppdrag under perioden 1 mars – 31 december 2022. Mats kommer att gå upp i tjänstgöringstid och arbetar 60–80% under året och utgår från FoU Varberg.


FoU Halland testar Programfunktion i Kompetensportalen


Inför uppstart och anställning av de första två BT-läkarna i Halland har FoUs projektgrupp för bastjänstgöring tillsammans med RGS och HR arbetat fram en digital BT-portfölj i Kompetensportalen. Programfunktionen är ett nytt redskap för att samla onlinekurser, fysiska kurser och andra aktiviteter i ett ”paket” 

Under året kommer FoU att testa, utvärdera och utveckla BT portföljen tillsammans med användarna (BT-läkare och handledare) RGS och HR.


Uppdaterad information om Utbildning läkare


Under året som gått har FoU Utbildning läkare arbetat med att uppdatera information om AT/BT/ST samt klinisk utbildning för läkare i Region Hallands digitala kanaler. Ni hittar informationen på  regionhalland.se , men även på en helt ny sida på  vårdgivarwebben .

 Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet skicka ett mail till nedan kontaktperson.

Kontaktperson:  maria.gustafsson@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2020-03-09