Skriv ut


Information från Samverkande sjukvård

Nyhetsbrev nr 4, december 2021

 

 
 

Julen står för dörren och snart är ännu ett år till ända. Ytterligare ett år som präglats av pandemi. Men också ett år där vi samverkat, arbetat tillsammans för att ge våra invånare nära vård och lärt känna varandra ännu bättre. I och med uppstarten i Trollhättan i våras samverkar nu samtliga kommuner i Fyrbodal efter samma modell. Det innebär jämlik nära vård med hög kvalitet till invånarna i vårt område!

 

Totalt har cirka 1200 samverkansuppdrag utförst under januari till november i Fyrbodal och Lilla Edet. Dessutom har man på Öckerö under samma tidsperiod utfört cirka 65 samverkansuppdrag. Om man tänker ur individens synvinkel, varje patient som fått hjälp genom ett samverkansuppdrag, är det många tillfällen, många individer som är tacksamma att vi har den samverkan vi har.

 

Under 2022 kommer vi tillsammans utveckla samverkan ännu mer, se till att det finns ännu fler tillfällen då våra invånare kan få personcentrerad nära vård med hjälp av samverkansuppdrag. Ser fram emot ett nytt år med nya utvecklingsmöjligheter!

 

Önskar er alla en riktigt fin jul och ett Gott Nytt År!

 

Maria Klingberg, projektledare Samverkande sjukvård

 


Pilot för ny larmapp

Den 1 december startade ett pilotprojekt med en ny larmapp i Bengtsfors, Färgelanda och Öckeröu. SOS.larm är namnet på utlarmningsappen som är tvecklad av SOS Alarm och den kommer så småningsom ersätta appen OptiRes som idag används av de kommuner där hemsjukvårdens sjuksköterskor utför IVPA-uppdrag, I Väntan På Ambulans, i Fyrbodal och Lilla Edet.

En av fördelarna med den nya larmappen är att hemsjukvårdens sjuksköterskor kan ladda ner den till sina vanliga arbetstelefoner och slipper bära runt på en extra larmtelefon.

För operatörerna på SOS Alarm innebär den nya appen att de kan se hemsjukvårdens sjuksköterskor som finns tillgängliga för IVPA-uppdrag i samma kartbild som ambulanser. De slipper därmed hålla koll på två olika skärmar med två olika kartbilder för att få överblick över vilka resurser som finns tillgängliga närmast patienten. 

På Samverkande sjukvårds utbildningssida finns korta instruktionsfilmer för appen, där kan även de kommuner som inte ingår i piloten få en förhandstitt på hur den nya larmappen ser ut. Samverkande sjukvårds utbildningssida  


Uppgradering av HLR-kunskaper

I alla kommuner där hemsjukvårdens sjuksköterskor utför IVPA-uppdrag i vårt område finns utbildade D-HLR-instruktörer, instruktörer som kan både grundläggande HLR och HLR med en hjärtdefibrillator. Under 2022 kommer samtliga D-HLR-instruktörer utbildas till S-HLR-instruktörer, ett kunskapslyft och en kompetenshöjning för alla kommuner.

Skillnaden mellan D-HLR- och S-HLR-instruktörer är att S-HLR-instruktören även har kunskap om syrgasbehandling och fria luftväg med hjälp av medicinsk utrustning som tex svalgtub.

Målsättningen är att samtliga instruktörer ska utbildas under våren så att de därefter kan lägga till de nya kunskaperna i kommunens årliga HLR-övning och på så vis höja kompetensen i hela personalgruppen.

Realistisk övning är nyckeln till att utveckla färdigheter i luftvägsbehandling och för att höja nivån och underlätta vid HLR-övningarna kommer Samverkande sjukvård köpa in och låna ut en övningsdocka, ett huvud med torso, som simulerar verkliga komplikationer vid träning av intubations-, ventilations- och aspirationstekniker.


Många deltagare på digitala utbildningar

Vid fyra tillfällen under året har utbildning i Samverkande sjukvårds behandlingsriktlinjer erbjudits. På grund av pandemin har samtliga utbildningstillfällen hållts digitalt. Trots detta, eller kanske tack vare, har utbildningstillfällena varit välbesökta. Cirka 70 sjuksköterskor har gått utbildning i behandlingsriktlinjer under 2021. Johan Andersson , sjuksköterska i ambulansen har hållit i alla fyra tillfällena och förutom teoretisk kunskap har Johan även visat hur man använder svalgtub och näskantarell på en docka framför kameran. 

 

Varje år arrangerar Samverknade sjukvård en nätverksträff för kommunernas D-HLR-instruktörer. Tanken med nätverksträffarna är att instruktörerna ska få kunskap och inspiration inför de scenarioövningar de håller på hemmaplan i respektive kommuner. Utifrån resultatet i det årliga kvalitetstestet tas varje år ett nytt scenariofall fram som presenteras på nätverksträffen och årets scenario handlade om intoxikation. Johan, Joakim Söderberg, ambulansöverläkare och Anders Johansson, vårdutvecklare, delade med sig av sina bästa tips för lärorika scenarioövningar i verksamheter.

 


Assistansuppdrag från SvLc

Från och med 18 januari kan patienter med kateterbesvär som ringer 112 få hjälp av en sjuksköterska i hemmet. Detta genom ett pilotprojekt där Sjukvårdens Larmcentral i Västra Götalandsregionen, SvLc, får möjlighet att ge sjuksköterska i hemsjukvård eller sjuksköteska i ambulans assistansuppdrag.

Pilotprojektet gäller just patienter med kateterbesvär som inte är i behov av akut vård som emellanåt får vänta länge på en sjuktransport till akuten för att få sitt problem åtgärdat för att därefter få vänta länge för att få en sjuktransport hem igen. Detta är patienter som själva eller genom anhörig ringt 112 för att få hjälp med sina besvär. 

Att hjälpa dessa patienter i deras hem genom ett hembesök istället är en stor vinst för i första hand patienten men även för vår samlade vårdresurs. Det är också en vidareutveckling av våra samverkansformer och bidrar till att skapa trygg och nära vård för invånarna i vårt område.


Genomlysning av mobil närvård

Under 2021 har Västra Götalandsregionen genomfört en genomlysning för att få en övergripande bild över vilka resurser inom mobil närvård som finns fördelat över regionen. 

Målsättningen med mobil närvård är att ge patienter personcentrerad nära vård utan onödiga sjukhusvistelser, att öka tryggheten hos patienten, utnyttja gemensamma resurser på ett bättre sätt och minska den slutenvård som går att undvika. 

Allt detta är målsättningar som funnits för Samverkande sjukvård sedan starten 2010. Samverkande sjukvård är därför en självklar del av den mobila närvården i vårt område. 

Samverkande sjukvård har hjälpt till att ta fram presentationsmaterialet som visar vilka, mobila vårdresurser som finns och var och när de finns tillgängliga. Du hittar genomlysningen och presentationsmterialet på  Vårdsamverkans sida.  


Instagramvärd 2022!

Missa inte chansen att få visa upp er verksamhet under 2022! Genom att vara värd för Samvekrnade sjukvårds Instagramkonto under en vecka 2022 får ni möjlighet att visa alla följare från andra verksamheter hur vardagen i just er verksamhet ser ut. Jättebra sätt att öka kunskap och förståelse om varandra! Mejla  maria.e.klingberg@vgregion.se  och meddela intresse!

 

Digital introduktion!

Ny kollega på jobbet? Många moment som behöver introduceras och svårt att få tid att sitta ner och berätta om allting ni gör i er verksamhet? Samverkande sjukvårds digitala introduktionsutbildning är en utmärkt start för nya medarbetare att komma in i arbetet med samverkansuppdrag. 

Samverkande sjukvårds introduktionsutbildning  

 

 
 
 

Nu är det snart 12 år se­dan första tankarna på Sam­verkande sjukvård började gro. Det lilla fröet som ing­en egentligen visste vad det skulle bli när det växte upp men som idag är en stadig och stabil planta som vi alla vårdar tillsammans för att den ska frodas och fortsätta växa. För plantan har inte vuxit fär­digt, den fortsätter att utveck­las och växa och sprider sina rötter geografiskt. Att det är rötterna som sprids genom myllan och inte bara bladverket som breder ut sig är en av framgångsfaktorerna till att plantan Samverkande sjukvård står så stabilt i jorden och hela tiden får ny näring utan att torka ut. Tack alla ni som värnar om vår gemensamma planta och ger den näring och hjälper den att växa!

 

Samverkande sjukvårds nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Du kan även följa Samverkande sjukvård på Facebook och Instagram:

 

https://www.facebook.com/samverkandesjukvard  

https://www.instagram.com/samverkandesjukvard  

 

 Eller läs mer på: www.samverkandesjukvard.se